Nickerie.Net, vrijdag 23 maart 2012


Verslag lijkaanschouwing slachtoffers 8-decembermoorden

Moordenaar Killer Drugs trafficker dealer Desi BouterseZoals in het voorafgaande is beschreven hebben honderden mensen, onder wie medici, de stoffelijke overschotten in het mortuarium gezien. Het volgende geeft de beschrijving weer van een aantal getuigen die tussen 9 en 13 december 1982 in het mortuarium zijn geweest.

Nagenoeg alle lichamen vertoonden sporen van zware mishandeling in het gezicht, met name, stompen en slagen met zware voorwerpen. Deskundigen en zij die zich beroepshalve met geweldslachtoffers bezighouden hebben verklaard dat vele van de sneden in de gelaten opengebarsten wonden waren, veroorzaakt door slagen met een hard, niet te scherp voorwerp, maar ook niet te stomp voorwerp, zoals een geweerkolf.

Voorts vertoonden de lichamen zonder uitzondering sporen van kogelgaten in de borst, buik, gezicht of ledematen. Getuigen die kennis van zaken hebben op het gebied van wapens en wapenverwondingen hebben verklaard dat de kogelverwondingen in borst en buik duidelijk zgn. inschotwonden waren, d.w.z. dat de slachtoffers van voren zijn neergeschoten.

In de loop van de betreffende dagen zijn pogingen in het werk gesteld om de verwondingen te camoufleren. Dit blijkt o.a. uit het aanbrengen in de loop van die dagen van hechtingen en het plakken van pleisters op wonden in het gezicht, o.m. de kogelwonden.

Naast bovengenoemde algemene verwondingen vertoonden de lichamen van de onderscheidene slachtoffers onder andere de volgende verwondingen.

Slachtoffers Decembermoorden

Naam Verslag Lijkaanschouwing

John Baboeram (38, advocaat)
John Baboeram is zwaar en bruut in het gezicht mishandeld. Zo had hij een gebroken bovenkaak, waren nagenoeg alle tanden, behalve één – rechtsboven – ingeslagen en waren zijn lippen kapot. Hij had een wond horizontaal over het voorhoofd. Voorts had hij een kogelwond links naast de neus, die later met een pleister was afgedekt. Vervolgens wonden, sneden op de wangen en bloeduitstortingen in het gelaat. Eén bron meldt een snee in de tong.

Bram Behr (31, journalist)
Bram Behr had verwondingen in het gezicht en kogelwonden in borst en voeten.

Cyrill Daal (48, vakbondsleider)
Cyrill Daal had kogelwonden in de buik en diverse verwondingen in het gezicht. Twee bronnen melden oogletsel in het algemeen, één bron noemt in dit verband de naam van Daal. Twee bronnen melden dat bij iemand het scrotum is afgeschoten; één, andere, bron meldt gezien te hebben dat Daal was gecastreerd. Eén bron meldt arm- en beenbreuken.
 

Kenneth Gonçalves (42, advocaat)
 Kenneth Gonçalves had verwondingen in het gezicht. In het bijzonder had hij een neusfractuur. Eén bron meldt een dozijn kogels in de borststreek te hebben geconstateerd.

André Kamperveen (58, ondernemer)
André Kamperveen had een gezwollen gelaat en verwondingen aan de kaak, vermoedelijk een ontwrichting. Hij had een 18-tal kogels in de borst. Voorts is een dijbeenbreuk geconstateerd. Eén bron meldt een armfractuur. Eén bron meldt een schot in de rechterslaap.

Gerard Leckie (39, universiteitsdocent)
Gerard Leckie had bloeduitstortingen in het gezicht. Eén bron meldt kogels in de borst.
 

Sugrim Oemrawsingh (42, universiteitsdocent)
Sugrim Oemrawsingh had onder de omstandigheden een redelijk gaaf gezicht. Hij had een klein gat in de rechterwang. Hij had aan de linkerslaap een groot gat waarover wat haar hing. Later was dit afgedekt met een pleister. Zijn tweelingbroer, professor Baal Oemrawsingh (universitair docent, biochemicus) was reeds vermoord door de militairen.

Leslie Rahman (28, journalist)
Leslie Rahman had scheuren en sneden in het gezicht. Hij had bulten op het voorhoofd. Eén bron meldt te hebben geconstateerd dat huidlappen van het bovenbeen waren afgetrokken.


Soerendre Rambocus (29, militair)
Soerindre Rambocus had open scheuren in het gezicht en scheurtjes in lippen en boven het linkeroog. Van de linkervoet tot aan de nek en over zijn middel was hij doorzeefd met kogels. Hij had een opgezwollen gelaat.

Harold Riedewald (49, advocaat)
Harold Riedewald had een kogel door de rechterslaap en bloed markeerde zware verwondingen aan de linkerhals. Eén bron meldt tientallen kogels in de borst.

Jiwansingh Sheombar (25, militair)
Jiwansingh Sheombar had een gezwollen gezicht. Het gezicht was zeer donker gekleurd door de vele bloeduitstortingen (hematomen). Hij had een zware kaakverwonding rechts. Voorts had hij een kogelschot van de hals door het hoofd en een kogelwond in de schedel. Met kogels was een patroon van en kruis gemaakt in de borst- en buikstreek.

Jozef Slagveer (42, journalist)


Jozef Slagveer had een gezwollen gezicht met vele bloeduitstortingen, in het bijzonder aan de linkerkant. Voorts had hij een kaakbeschadiging.

Robby Sohansingh (37, ondernemer)


Somradj (Robbie) Sohansingh had verwondingen in het gezicht. Met name waren zijn tanden naar binnen geslagen en had hij een jukbeenfractuur. Voorts had hij zes kogelwonden in de borst- en buikstreek.


Frank Wijngaarde (43, journalist)
Frank Wijngaarde had een kaakbeenfractuur. Zijn tanden waren naar binnen geslagen. Hij had kogels in de borst en schotwonden in het aangezicht.

.
Eddy Hoost (48, advocaat)  
CONCLUSIE
 
De verwondingen zoals geconstateerd en hierboven gerapporteerd leiden tot de conclusie dat de 14 Surinamers en 1 Nederlander zwaar zijn gemarteld en opzettelijk ter dood zijn gebracht.
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /MJo

23-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics