Nickerie.Net, dinsdag 27 maart 2012


Geen vrede zonder rechtvaardigheid

Met verbazing heb ik vernomen dat zes van de islamitische verenigingen onder de MMS (Madjlies Moesliemien Suriname) verwijzen naar de amnestiewet als een bittere pil die goed is voor Suriname. Er wordt gesproken over politieke rancune en historische gebeurtenissen, die erger zouden zijn dan de moord van vijftien onschuldige mensen door het Bouterse-dictatuur. Een slechte daad kun je niet aftrekken van een andere slechte daad.

Er wordt gesproken over vrede, harmonie, vooruitgang en stabiliteit...maar niet over rechtvaardigheid. Er worden redeneringen aangehaald over de essentie van amnestie voor de ontwikkeling van ons land. Rechtvaardigheid, niet amnestie, zal leiden tot meer ontwikkeling.

Nabestaanden

Vergiffenis/amnestie kan niet door het volk worden gegeven, maar door de nabestaanden. De Islam staat voor vrede, maar niet een vrede zonder rechtvaardigheid. Als moslim wil ik dat de rechtsstaat zijn gang gaat. Als onder de 25 verdachten, moordenaars zitten, dienen ze gestraft te worden. Bouterse wil amnestie voor zichzelf en zijn vrienden...,maar toont zelf geen berouw. Hij wil amnestie voor daden die hij niet zou hebben gepleegd. Hij en zijn vrienden zouden onschuldig zijn. Hebben de 15 slachtoffers zichzelf gefolterd en geschoten?

De MMS beweert dat de Surinaamse moslimgemeenschap het Surinaamse volk oproept de aanpassing van de amnestie wet goed te keuren. Er is geen referendum gehouden onder de 80.000 moslims in dit land. Binnen mijn moslim-kringen en kennissen willen we alleen rechtvaardigheid. Dit kan alleen door een onderzoek en oordeel van de rechtsstaat. De uitspraak van de MMS toont een verkeerd beeld van wat moslims vinden over amnestie en de MMS en ondergetekenden vertegenwoordigen zeker niet de gehele Islamitische maatschappij.

Rechtvaardigheid

Ik ben ook blij dat de Inter Religieuze Raad tegen de wijziging is van de amnestiewet en dat ten minste de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) daar onderdeel van uitmaakt. Ik betwijfel of de gelederen van de zes moslim organisaties achter de stellingen van hun bestuur staan. De gehele amnestiewet druist in tegen islamitische principes van rechtvaardigheid en blijkbaar ook tegen internationale wetgeving. Amnestie is kwijtschelding (juridisch). Vergiffenis ligt bij de nabestaanden (emotioneel en moreel). Als de MMS praat over vergeving, dan moet eerst schuld worden vastgelegd of toegegeven. De 25 verdachten, op 1 na, tonen geen berouw. Dan is er binnen de Islam geen sprake mogelijk van amnestie!

We moeten de moorden en amnestie niet verdraaien met godsdienst (welke dan ook) en we moeten de Islam zeker niet laten meeslepen met politieke spelletjes. De Heilige Koran predikt nergens vergiffenis of vrede zonder rechtvaardigheid. Deze twee aspecten zijn aan elkaar verbonden. Wij als (Surinaamse) volk moeten rechtspraak hebben.

Als alle nabestaanden (unaniem) Bouterse en zijn vrienden wensen te vergeven, is dat hun recht. Zolang dat niet gebeurt moet via de rechtsstaat de waarheid naar boven worden gehaald en de schuldigen worden gestraft. Niet het volk, maar de 25 verdachten, hun aanhangers, gekochte vrienden en onwetenden moeten een bittere pil slikken.

Abdul Anwar Abyad Ali Ahmad Alibux

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

26-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics