Nickerie.Net, maandag 26 maart 2012


Maatregelen tegen illegale goudwinning rond Brownsberg - daad bij het woord

De mens wordt beoordeeld op zijn daden, niet op zijn woorden . Daarom is het zaak dat de overheid ten spoedigste maatregelen treft om beschermde gebieden, waaronder onze natuurparken, te beschermen tegen totale en langdurige vernietiging. Het is overduidelijk, dat mensen uit puur wintsbejag onze natuur enorme schade toebrengen. Onder hen bevinden zich een groot aantal buitenlanders, die hier komen om onze rijkdommen weg te dragen. Het is toch een ongekend schandaal wat zich thans in het Brownsberggebied aan het voltrekken is . Op zeker vijftig plekken in dit natuurpark hebben goudzoekers stukken terrein kaalgekapt en zijn met zwaar materieel de grond aan het omploegen op zoek naar goud. Mensen van Stinasu hebben volgens meldingen ook nog meegewerkt aan deze totale ecologische vernietiging.

Het behoeft geen uitgebreid betoog, dat men in het natuurpark op grote schaal kwik heeft geloosd en dat de schade ongekend groot is. Kwik en andere giftige chemicaliŽn breken nauwelijks of helemaal niet af . De schade voor met name de fauna in het gebied is bijna niet te beschrijven. Goudzoekers en de zogenoemde garimpeiros hebben in Frans-Guyana getracht hetzelfde grapje uit te halen door overal maar te gaan wroeten op zoek naar goud. De Franse regering heeft vervolgens rigoureus ingegrepen en gewapende eenheden ingezet om de illegaliteit met wortel en tak uit te roeien. Binnen dit Franse departement is de zaak thans behoorlijk onder controle en is het goudzoeken aan behoorlijke regels gebonden. De Franse autoriteiten controleren ook voortdurend de naleving van deze regels.

In ons land is het voor wat betreft de ordening binnen de goudsector nog steeds niet zoals het wezen moet. Brownsberg is daar het mooiste voorbeeld van. Ook de pontons op de rivieren en het stuwmweer zijn het volgende voorbeeld en bewijs. Wanneer we ordening willen dan moet dat ook voor een ieder gelden. De overheid zal dan maatregelen moeten treffen tegen mensen, die op andermans concessie gaan rommelen en ook tegen mensen, die zomaar in het wilde weg gewoon ergens een stuk woud openkappen en vervolgens zwaar materieel daarheen brengen en met volle snelheid beginnen met het zoeken van goud en daarbij weer het verderfelijke en zeer giftige kwik op grote schaal hanteren.

Wanneer de heer Dompig zegt, dat hij hard gaat optreden tegen de illegale goudzoekers dan moet hij dat ook doen. `De daad bij het woord voegení heet dat. Ook is het zo dat de regels, die gesteld worden binnen de ordening voor een ieder dienen te gelden. Het kan nimmer zo zijn dat mensen, die een illegaal gewapende bende leiden anderen van goudwinningsgebieden wegjagen om er dan ongestoord zelf goud te gaan winnen. Als dat soort zaken worden gedoogd krijg je binnen de kortste keren grote spanningen in het achterland en is gewapend treffen op den duur niet uitgesloten. Keerpunt blijft erbij, dat de overheid met alle haar ten dienste staande middelen moet optreden om de zaak in goede banen te krijgen en houden.

Wat er thans gebeurt is gewoon schandalig. Ook internationale organisaties, die opkomen voor de natuur en bescherming van flora en fauna hebben voor wat betreft de goudwinning in Suriname en de vernietiging die daarmede gepaard gaat, al aan de noodklok getrokken. Regering-Bouterse, wat doet u nou daadwerkelijk om de ordening op de juiste wijze te realiseren? Velen kijken vol belangstelling uit naar de nog te nemen stappen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

26-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics