Nickerie.Net, maandag 26 maart 2012


OGV en Kruisland over waarheidscommissie

Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) en de jurist Freddie Kruisland vinden dat op een oneigenlijke wijze mensen onderuit worden gehaald met misleidende informatie. De mensenrechtenconferentie van OGV werd in augustus 1998 gehouden, toen was er nog geen sprake van onderzoek en berechting van de 8 decembermoorden.

In 'Info Act', het programma van het kabinet van de president, en in de media worden OGV en Kruisland inconsistent gedrag verweten. Melvin Bouva, een van de indieners van het ontwerp voor de wijziging van de amnestiewet wees op de veranderde houding van Kruisland en OGV. Kruisland zegt aan Starnieuws dat hij gewend is dat mensen met modder smijten. Dit is al eerder gebeurd. "Je gaat toch niet nu een vergelijking maken met veertien jaar geleden. Toen was er geen onderzoek gaande, nu is het 8 december strafproces langer dan vier jaar bezig", benadrukt Kruisland.

Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede bij het gerechtsgebouw in Boxel.

Geen medewerking gekregen

Betty Goede zegt aan Starnieuws dat de conferentie langer dan een jaar is voorbereid toen. Jules Wijdenbosch was president. Het was bijzonder moeilijk om een afspraak te maken met de toenmalige regering over deze kwestie. Pas een anderhalve maand voor de conferentie, is de OGV ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. "Wij hebben nauwelijks medewerking gekregen van de regering toen", herinnert Goede zich nog als de dag van gisteren.

Er is een rapport in boekvorm uitgebracht over de internationale mensenrechtenconferentie. Daar werd inderdaad aanbevolen om een waarheidscommissie te benoemen. "De regering is niet ingegaan hierop en benoemde zonder ons te kennen een waarheidscommissie, onder leiding van Ludwig Waaldijk. Er is niks gebeurd met de uitkomst van de hearings die toen gehouden is", zegt Goede.

Breed draagvlak

Op de conferentie bleek een breed draagvlak te zijn voor de instelling van een waarheidscommissie. Goede en Kruisland stellen dat ze nu niet ineens een andere mening zijn toegedaan. Er is toen niks gedaan met de aanbevelingen. Het rapport was ook aangeboden aan de toenmalige regering.

Inderdaad is het zo dat vanuit het Openbaar Ministerie geen enkele actie kwam om de decembermoorden te vervolgen. Daarom zijn diverse organisaties en nabestaanden naar het Hof van Justitie gestapt. De rechter heeft het Openbaar Ministerie opgedragen om de vervolging in te stellen. Hierdoor is de verjaring van de moorden gestuit. Het gerechtelijk vooronderzoek heeft ruim vijf jaar geduurd. Het strafproces startte in november 2007. Nu nadert dit proces de eindfase. "Dan ga je nu toch niet ingrijpen en stellen dat er amnestie gegeven wordt en dat een waarheidscommissie zal worden ingesteld", voert Goede aan.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

26-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics