Nickerie.Net, dinsdag 27 maart 2012


VHP Nederland protesteert tegen wijziging amnestiewet

De sympathisanten en de leden van de VHP Nederland tekenen protest aan tegen de voorgenomen wijziging van de amnestiewet van 1992 van de Republiek Suriname. De wijziging van de bedoelde wet heeft slechts ten doel “opheffing van de strafrechtelijke gevolgen van de misdrijven begaan door de verdachten van de 8 decembermoorden en stopzetting van de verdere vervolging van de verdachten van de 8 decembermoorden”. Ook zij die mogelijk recht hebben op een vrijspraak, wordt hun dat recht ontnomen. De stopzetting van de reeds op gang zijnde vervolging door de uitvoerende macht (de huidige regering of door een geselecteerde groep van De Nationale Assemblee) betekent een aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Een dergelijke initiatiefwet van De Nationale Assemblee is niet alleen in strijd met de grondwet van de Republiek Suriname, maar ook met het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens en met het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. Suriname heeft zich sinds november 1987 gecommitteerd aan het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens en is sedert 2008 lid van het Internationaal Strafhof. Volgens de statuten van de beide internationale instanties kan de voorgenomen wijziging van de amnestiewet van 1992 niet worden gerechtvaardigd. Misdrijven tegen de menselijkheid zijn misdrijven die niet vatbaar zijn voor amnestie.

VHP Nederland roept parlementariërs, vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen en leden van diverse politieke partijen op om ook hun protest aan te tekenen tegen de voorgenomen wijziging van de amnestiewet van 1992. “Lang leve de democratie in ons geliefd Suriname”.

VHP Nederland

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

27-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics