Nickerie.Net, vrijdag 30 maart 2012


Kweek-A Nickerie op het goede spoor

door A. Agodeba

Nickerie - De eenmalige kleuterleidstersopleiding, die in november van het vorig jaar van start is gegaan in Nickerie, bevindt zich tot op dit moment op het goede spoor. “Gelet op de resultaten die behaald zijn in het eerste kwartaal mag ik wel zeggen, dat het goed gaat met de school”, zei de schooldirectrice, Niermalkoemar Badloe in gesprek met De West.

In december 2011 haakten 15 studenten af, waardoor de groep nu uit 185 koppen bestaat. Badloe heeft het idee, dat het bij elke opleiding zo is dat de studenten in het begin heel enthousiast zijn, maar later blijkt dat een groep het niet meer ziet zitten. Over de uitvallers die hij op zijn school heeft gehad zegt hij, dat enkele studenten niet opgewassen waren tegen de studielast. “De aanstaande kleuterleidsters hadden niet gedacht dat de studie zo zwaar zou zijn. Je hebt studenten, die een gezin hebben en voor anderen was de school moeilijk te combineren met hun werk”, meent hij.

Het stemt Badloe goed, dat het gros van de studenten de studie voortzet. De eerst repetitieronde is intussen al achter de rug. De tweede ronde volgt gelijk na de paasvakantie. “We zijn een maand later begonnen, dus we proberen om de vier of vijf weken repetities te geven”. Naar zeggen van Badloe zitten de studenten vol motivatievermogen. Hij gelooft dat de studenten het beste van deze studie zullen maken, omdat het een eenmalige opleiding is. Eén van de dingen, die volgens hem ervoor zorgen dat de studenten zich inzetten is de aanpassing van de structuur van de pedagogische opleidingen. Verder beschikt de school ook over alle faciliteiten.

“De aanstaande leerkrachten weten dat er een tekort is aan onderwijskrachten in dit district, dus het inspireert ze nog meer om er het beste van te maken”, vertelde Badloe. De opleiding telt nu zes eerste klassen en twee tweede klassen. De lessen worden dagelijks verzorgd tussen half vijf en half negen ‘ s avonds. Na het behalen van het diploma zijn de studenten bevoegd om in de kleuterklassen en tot en met de tweede klas van de basisschool les te geven.

Onderwijsinspecteur Roy Katisa zei bij de opening van de school, dat deze opleiding een grote mijlpaal is voor het rijstdistrict. Hij is van oordeel, dat de nieuwe studie een oplossing is voor een aantal studenten. Dezen hoeven niet meer naar Paramaribo te verhuizen om deze vorm van onderwijs te kunnen genieten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

30-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics