Nickerie.Net, vrijdag 30 maart 2012


Monorath: Waarheidsvinding na amnestie is onzin

 Paramaribo - "Het is juridische onzin om te stellen dat na amnestie aan waarheidsvinding zal worden gedaan. Er vindt eerst waarheidsvinding plaats, waarna een onafhankelijke waarheidscommissie bepaalt of een schuldige in aanmerking komt voor amnestie.

Assembleelid Harish Monorath

Dit zegt assembleelid Harish Monorath (Nieuw Suriname/Mega Combinatie) in gesprek met Starnieuws. Monorath en collega Prem Lachman, kunnen niet vr de wijziging van de amnestiewet stemmen. Dit op basis van hun eigen opvatting die versterkt is door de afwijzing van amnestie door de meeste maatschappelijke organisaties in Suriname.

Amnestiewet 1992 al afgewezen

Monorath brengt in herinnering dat bij het Moiwana-vonnis het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald heeft dat de amnestiewet van 1992 nietig is. Die wet was al in strijd met de internationale verdragen. "Ook deze wet zal nietig worden verklaard. Hoeveel vonnissen willen wij nog aan onze broek hebben", vraagt het assembleelid zich af.

Monorath vindt dat toevoeging van een artikel over 'waarheidsvinding' in het wetsontwerp door de initiatiefnemers, een zoethoudertje is. Dit wordt voor de vorm toegevoegd aan het ontwerp om mensen zand in de ogen te strooien. Als eenmaal amnestie wordt gegeven, gaat de waarheid niet boven tafel komen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

30-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics