Nickerie.Net, vrijdag 30 maart 2012


Plannen voor nieuwe markt en busterminal in Nw Nickerie met scepsis ontvangen

Nw Nickerie - Afgelopen donderdag is in de districtszaal van Nickerie een presentatie gehouden door het Nederlandse bedrijf Cyber Adviseurs, onder leiding van Sjaak van de Vliet. Dit bedrijf is ook in Paramaribo bezig met herinrichten van Waterkant. De plannen bevatten onder anderen het afbreken van de huidige markt en het bouwen van een nieuwe markt op het Willemsplein. Terwijl de nieuwe DC lijkt ingenomen te  zijn met de nieuwe plannen, zijn er in de gemeenschap ook veel kritiek losgebarsten op de plannen.

Schets van de nieuwe plannen

 Het voorstel is om de omgeving tussen de Landingstraat, R.P. Bharosstraat en de Emmastraat tot naar de waterkant een complete facelift te geven. Zo zal het voetbalveld op het Willemsplein plaats moeten maken voor de nieuwe centrale markt met een busterminal. Aan de waterkant, op de plaats waar de markt zich nu bevindt, moet er een kleine boulevard komen te staan met horeca faciliteiten en ook een plaatsje waar kleine bootjes kunnen aanmeren.

De bedoeling van de presentatie was dat het bestuur en de regionale organen commentaar konden leveren op het plan zodat het een discussiestuk wordt. Na wijzigingen zal het kostenplaatje gemaakt worden. DC Joeloemsingh is erg ingenomen met de presentatie. Hij hoopt dat Nickerie het spin-off effect gaat merken na de verfraaiing van het district.

Er is ook kritiek op de plannen. Met het afbreken van de markt wordt de historische geest van Nw Nickerie vernietigd. Juist de huidige inrichting van de markt maakt deze markt zo bijzonder. Het bouwen van een nieuwe markt op het Willemsplein zal meer een karakter hebben van een winkelcentrum met winkeltjes. Dit zou net zo goed ergens in Van Pettenpolder gebouwd kunnen worden. De busterminal kon evengoed ingericht worden op het gedempte deel van het zoetwaterkanaal. Nu wordt dit deel als parkeerplaats voor auto's gebruikt. Velen hadden ook Willemsplein graag willen behouden als een evenementenplein.

Ook is er veel kritiek op informatieverschaffing door Cyber Adviseurs. De projecten van dit bedrijf lijken verhuld te zijn met geheimzinnigheden, waarbij enkele NDP-ers flink wat in te brokkelen hebben.  Gevreesd wordt voor  herhaling van toestanden, zoals rond de bouw van de twee grote bruggen over de Coppename- en Surinamerivier  door Ballast Nedam. De presentatie in de burgerzaal werd geregisseerd door NDP parlementariėr Rashied Doekhie, die inmiddels bij meerdere schandalen betrokken is in het district Nickerie.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS/Fos Network/Ingezonden

28-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics