Nickerie.Net, zaterdag 31 maart 2012


EU steunt Caribische integratie

30/03/2012

Paramaribo - De Europese Unie (EU) geeft via de Europese Commissie (EC) de komende jaren miljoenen euro’s steun aan de integratieprocessen in het Caribisch Gebied. Daartoe tekende de EC woensdag drie financieringsovereenkomsten ter waarde van in totaal 82.6 miljoen euro met het Caribisch Forum van Afrikaanse, Caribische en Pacific-staten (Cariforum). De ondertekening vond plaats op het Caricom-hoofdkwartier in Guyana, Georgetown, dat ook het secretariaat van Cariforum is.

Boost

De financiering moet een boost geven aan de capaciteit van het Caribisch Gebied om op het stuk van regionale integratie tastbare resultaten te realiseren. Zo gaat 8.6 miljoen euro naar het secretariaat van de Organisatie van Oost-Caribische Staten (OECS) om de economische unie van de negen lidstaten gestalte te helpen geven en hun capaciteit om beter te integreren binnen Caricom te versterken. Vooral op het gebied van geharmoniseerd toerismebeleid en agrarisch beleid moet verbetering komen.

46,5 miljoen euro gaat naar projecten om Cariforums capaciteit te versterken, zodat de voor- zieningen die de economische partnerschapsovereenkomst met Europa (EPA) biedt, ten volle benut kunnen worden en de regio zich kan houden aan de overeenkomst. Deze middelen zullen besteed worden aan fiscale hervormingen en aanpassingen in met name de sanitaire en fytosanitaire maatregelen: de dienstensector, de rumindustrie en het verwijderen van technische handelsbarrières.

Versterking CSME

Voor programma’s gekoppeld aan de single market en economy (CSME) is een bedrag van 28 miljoen euro gereserveerd. In dat programma zal assistentie verleend worden op het gebied van verbetering van overheidsaanbestedingen, arbeidsmarktinformatiesystemen en e-commerce. Ook zal de nadruk gelegd worden op verstrekking van sociale uitkeringen en capaciteitsopbouw wat betreft het bijhouden van statistieken. Daarnaast is een deel van het geld ook gereserveerd voor steun aan Belize en Haïti, zodat ze beter kunnen profiteren van de voorzieningen van de single market and economy.

Volk moet profiteren

Cariforums secretaris-generaal Irwin LaRocque voerde voor de ondertekening aan, dat de EU-steun op een moment komt waarbij de Caricom-leiders benadrukken dat ze vastberaden zijn te garanderen, dat de bevolking in de regio de voordelen van de integratiebeweging daadwerkelijk ervaart. LaRocque waarschuwde dat ofschoon de ondertekening een startpunt markeert, het eindresultaat van geen enkele waarde zal zijn als de bevolking er geen profijt van heeft. EU-vertegenwoordiger Robert Kopechy wees op de historische ontwikkeling van de EU en Caricom, waarbij geen van beide integratieprocessen zonder obstakels hebben plaatsgevonden. Het pad naar volledige integratie is lang zei Kopechy. Vandaar dat de EU de regio zal blijven steunen. Hij voegde er aan toe, dat het bedrag van 82,6 miljoen euro wordt gehaald uit het Regionaal Programma van het 10de Europese Ontwikkelingsfonds met een budget van groot 165 miljoen euro.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

31-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics