Nickerie.Net, maandag 02 april 2012


Krijgsraad oordeelt over amnestiewet op zitting

De zitting van de krijgsraad in het 8 december strafproces, uitgeschreven voor 13 april, vindt normaal voortgang. Ook al wordt de amnestiewet goedgekeurd en bekrachtigd door president Desi Bouterse en gepubliceerd in het staatsblad, tóch kan de zitting niet worden voorkomen. De auditeur militair zal zijn eis tegen de verdachten vorderen. Indien een verdachte of zijn raadsman vraagt het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, moet de krijgsraad daar een beslissing over nemen.

De samenstelling van de krijgsraad in de burgerkamer. In het midden president Cynthia Valstein-Montnor. De twee overige leden zijn de rechters Iwan Rasoelbaks (links) en Robby Rodrigues. (Foto: Edward Troon)

De juristen Freddy Kruisland (advocaat van de nabestaanden), Irwin Kanhai (raadsman van hoofdverdachte Bouterse) en Benito Pick, die Ruben Rozendaal bijstaat, zeggen in afzonderlijke gesprekken met Starnieuws dat de afkondiging van de amnestiewet de zitting niet kan voorkomen. De krijgsraad neemt pas kennis van deze wet wanneer dit aan de orde wordt gesteld tijdens de zitting.

Requisitoir Auditeur militair Roy Elgin komt na de opening van de zitting in de burgerkamer als eerste aan het woord. De kamer wordt gevormd door de president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor, Iwan Rasoelbaks en Robby Rodrigues. De auditeur militair houdt zijn requisitoir, waarin hij het bewijs samenvat waarna hij de straf zal vorderen, wanneer hij de tenlastelegging bewezen acht. In deze kamer staan Bouterse, Etienne Boerenveen, Arthy Gorré en Jimmy Stolk terecht. Zij worden verdacht van moord en uitlokking tot moord. De overige achttien verdachten staan terecht in de militaire kamer.

De auditeur militair zal zijn requisitoir moeten houden op basis van artikel 297 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering. "Nadat de getuigen en de verdachte zijn gehoord kan de vervolgingsambtenaar het woord voeren en legt hij zijn vordering, na voorlezing, aan het Hof over. De vordering omschrijft de straf of de maatregel, indien oplegging daarvan wordt geëist, en vermeldt in dat geval tevens, welk bepaald strafbaar feit zou zijn begaan." Verdachte aan zet Hierna komt volgens lid 2 van artikel 297 de verdachte aan het woord. In het geval van Bouterse is zijn raadsman Kanhai aan zet. Kanhai zegt dat op basis van de rechtsregels inderdaad de auditeur militair eerst aan het woord komt. De amnestiewet heeft niets te maken met de zitting. Kanhai zegt dat hij zijn pleidooi zo goed als af heeft.

Indien een van de verdachten of hun advocaten een beroep doen op de amnestiewet en de krijgsraad vragen om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaringen, zullen de drie rechters zich tijdens een schorsing hierover beraden. Het zal aan de leiding van de krijgsraad liggen of het Openbaar Ministerie al dan niet ontvankelijk verklaard wordt. "De tenlastelegging is moord en uitlokking tot moord. In het initiatiefvoorstel om de amnestiewet te wijzigen, wordt gesproken over omverwerping van het wettig gezag", zegt Kruisland. De krijgsraad kan volgens de jurist op basis van de grondwet en de wet voorbij gaan aan het verzoek tot niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

02-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics