Nickerie.Net, woensdag 04 april 2012


Asabina: Binnenlandbewoners zijn bang voor 'kunu'

"Voorzitter, waarvoor iedereen die zich noemt en ziet als binnenlandbewoners bang is, is kunu. En kunu is wraakneming van een dode, een situatie waar de dood zich wreekt, een situatie waar de dood vergeldingsmaatregel neemt en treft. Daarom als iemand een moord heeft gepleegd, werd hij traditioneel verbannen uit het dorp. Er is geen genezing ervoor. Kunu no abi dresi, na begi yu e begi eng, want a yorka, of ziel abi rust fanodu." Deze woorden uitte de fractieleider van de coalitiepartij BEP, Ronny Asabina, vanmiddag in De Nationale Assemblee bij de behandeling van het voorstel tot wijziging van de amnestiewet. Hij vroeg net als diverse leden van de oppositie om het initiatiefvoorstel ingediend door zes parlementariėrs in te trekken.

Advies binnenland

Hoewel Ronnie Brunswijk, voorzitter van de A Combinatie, zei dat hij van de dignitarissen van het binnenland op Drie Tabbetje te horen heeft gekregen dat hij naar bevind van zaken kan handelen, was het advies volgens Asabina iets anders. "Het advies en devies was en is I no mu go poti sma kunu na yu tapu. Un ne begi yorka ini a binnenland . Het is niet waar dat het advies alleen is naar eigen inzichten handelen", zei Asabina.

De BEP-fractieleider zei dat zijn partij geen tegenstander is van amnestie maar het december rechtsproces niet gehinderd mag worden. "Voorzitter wij zijn tegen amnestie in deze fase van het December strafproces. Wij zijn niet ervan overtuigd dat het doordrukken of zo u wil aanname van de amnestie in deze fase van het December strafproces goed zal zijn voor de samenleving en de rechtsstaat", aldus Asabina.

Proces voortgang vinden

"Wij hebben het vermoeden dat er gruwelijkheden hebben plaatsgevonden waarvoor geen rechtvaardiging te vinden is, let op wij praten niet over verontschuldiging. Wij vinden dat het rechtsproces dat nu gaande is, rustig afgehandeld moet worden. Mocht de rechter tot een veroordeling komen, kunnen wij als samenleving bepalen of er gratie na spijtbetuiging verleend wordt aan de schuldigen", betoogde Asabina.

Hij merkte op dat meerdere nabestaanden te kennen gegeven hebben open te staan voor waarheidsvinding en verzoening. Naast het December proces hebben andere mensenrechtenschendingen plaatsgevonden. "In dit kader denken wij aan de Moiwana Case. Het inter Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft in niet mis te verstane woorden aangegeven dat de initiatiefwet op spanningsvoet leeft met het Moiwana vonnis", stelde de BEP-fractieleider.

Voorstel verwerpelijk

Asabina haalde de grondwet en internationale conventies aan om aan te tonen dat het ontwerp in strijd is met de rechtsorde. De uitslag van de verkiezing van 25 mei 2010 is als reden aangehaald voor rechtvaardiging van de aanname van dit initiatiefwetsvoorstel. "De meerderheid van het kiezersvolk staat achter het voorstel, omdat de meerderheid van het volk gestemd heeft op de partijen die deel uitmaken van de regeercoalitie, is een veel gehoorde opmerking. Met andere woorden is amnestie reeds door het volk op 25 mei 2010 verleend. Gaarne een verduidelijking op deze opvatting. Mijn familie die in Paramaribo woont, heeft op Misiekaba gestemd, maar zij praten niet zijn taal over amnestie", zei Asabina.

Het assembleelid zegt dat het nog steeds niet duidelijk is waarom 'nu', nota bene in een tijd waarin er onmiskenbaar tekenen zijn van een toenemend moreel verval en normvervaging. "Het voorstel is in moreel opzicht verwerpelijk. Wij maken ons grote zorgen over het feit dat aanname van dit initiatiefwetsvoorstel zal betekenen dat wij institutionalisering zullen krijgen van polarisatie in de samenleving, van groeiende kloof tussen sociale groepen, in termen van stigmatisering, normafwijkend gedrag, moreel verval, dat misdaad zal verheven worden tot norm", voerde Asabina aan.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics