Nickerie.Net, woensdag 04 april 2012


De rechtsstaat in Suriname failliet

Het is vrijwel zeker dat het ingediende intiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de amnestiewet van 1992, door een zestal coalitie DNAleden wordt goedgekeurd. Indien het initiatiefvoorstel daadwerkelijk goedgekeurd wordt, is de rechtsstaat van Suriname failliet, de rechtsstaat kan dan ten grave gedragen worden. Het wordt een zwarte bladzijde uit onze parlementaire historie. Door de handeling van de indieners wordt Suriname zowel nationaal als internationaal voor de zoveelste keer te schande gezet. Dat de huidige president geen respect heeft voor de rechtsstaat weten we allemaal, dat is geen nieuws onder de horizon. We kennen zijn ongeoorloofde handelingen die indruisen tegen de grondwet en rechtsstaatprincipes. Ook normen en waarden gooit hij overboord.

Ik noem enkele voorbeelden: De president is verantwoording verschuldigd aan de DNA, maar deze lapt hij aan zijn laars. Tijdens de herdenking van 145 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname heeft hij het parlement beledigd. Hij heeft vaak ex-president Venetiaan, ex- minister Santokhi en andere notabelen valselijk beschuldigd en beledigd. Ook heeft hij de rechterlijke macht meerdere malen op de korrel genomen.

Als hij geen respect toont voor de rechtsstaat moet hij ook niet verwachten dat burgers respect voor hem zullen tonen. Ik heb heel veel respect voor het Instituut President maar niet voor de persoon van Desi Bouterse, laat mij dat duidelijk stellen. Dat hele amnestiegedoe draait slechts om één persoon, en dat is de persoon van Desi Bouterse, de huidige president tevens hoofdverdachte van de decembermoorden.

Een deel van de coalitie probeert hemel en aarde te bewegen om de hoofdverdachte en zijn handlangers te vrijwaren van straf. Deze figuren negeren het basisprincipe van de democratie, ze maken een lachertje van de rechtsstaat. De poten van de democratie worden langzamerhand afgezaagd, en bovendien geeft de voorzitter van de DNA prioriteit aan het initiatiefwetsvoorstel, waardoor de poten van democratie nog sneller afgezaagd kunnen worden. De indieners en de ondersteuners hebben geen gewetenswroeging kennelijk omdat ze geen geweten hebben.

In het parlement wordt er duidelijk dictatuur toegepast door Jenny Simons, zodra oppositieleden de president willen bespreken worden zij direkt afgehamerd door de voorzitter. Het brein achter dit inititatiefwetsvoorstel is niemand anders dan de hoofdverdachte Desi Bouterse, dit kan ik wel hardop zeggen. Op het onafhankelijkheidsplein zei Bouterse tegenover de bejaarden van Ashiana en de aanhangers van de NDP: ‘mi ne bemoei nanga amnestiewet’. Wat een absurditeit van president Bouterse.

Om aantonen dat hij geen bemoeienis heeft met de amnestie vertrekt hij naar Guyana om de inauguratievlucht van de SLM via Guyana naar Miami bij te wonen. Wat een lachertje van hem. Als hij niet bemoeit, wat is hij dan op het plein gaan doen? Waarom beschuldigt hij Nederland dat zij met de amnestie bemoeien? Waarom heeft hij dan de opgetrommelde bejaarden van Ashiana en aanhangers toegesproken? Waarom heeft hij Ruben Rozendaal besproken?

Het is een criminele daad van de indieners, opdrachtgevers en degenen die het initiatiefwetsvoorstel ondersteunen om de criminelen en moordenaars te vrijwaren van straf. De zes indieners ( leuke jongens van Bouterse)  en alle ondersteuners van het initiatiefwetsvoorstel hebben hun ziel verkocht aan de duivel.

Om de hoofdverdachte Desi Bouterse en handlangers te vrijwaren van straf zeggen 6 leiders van de Madjlies Moesliemien Suriname (MMS) dat het volk de bittere pil moet inslikken. De zogenaamde moslimleiders hebben hun leden nooit geconsulteerd over het initiatiefwetsvoorstel. Deze zogenaamde moslimleiders kunnen nooit Godvrezend zijn, iemand die Godvrezend is neemt altijd een eerlijke en een juiste beslissing.

Kennelijk hebben ze de zoete pil gekregen om in te slikken maar beseffen nog niet dat ze later wellicht hun eigen braaksel zullen moeten inslikken. Het brein achter de beslissing van de MMS is niemand anders dan de boezemvriend van de hoofdverdachte, A.Lallmohamed. Deze 6 pseudo moslimleiders hebben de moslimgemeenschap diep beledigd en vernederd.

Ik ben blij dat mijn gemeente, de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V) in Iris verband een goed doordachte, eerlijke en juiste beslissing heeft genomen om de moordenaars en criminelen niet te beschermen. Somohardjo had vanuit Indonesië gezegd dat de achterban van de PL en het volk moeten beslissen over het initiatiefwetsvoorstel. Somohardjo denkt dat hij de samenleving in de maling kan nemen.

Vanuit Indonesië had Somo al beslist dat de PL haar ondersteuning zou geven aan het initiatiefvoorstel. Koehandel tussen Desi Bouterse en Somohardjo. De vergadering van 28 maart werd opgevoerd als een toneelstuk. Het niet verlenen van qourum vorige week tijdens de huishoudelijke vergadering was een komedie van de PL. Als Somohardjo zegt dat hij vergevensgezind is, moet hij dan alle moordenaars en criminelen amnestie verlenen.

Somohardjo is zelf ook een keertje veroordeeld door de rechter voor het schenden van de eerbaarheid van een vrouw. Hij zou een miss Jawa contestante tegen haar wil hebben betast. De politiek analist Hardeo Ramadhin heeft al gezegd wat en hoe hij denkt over de kwaliteit en betrouwbaarheid van Somohardjo.

Tegenwoordig krioelt er van schoothondjes in de samenleving, deze mensen zijn net als DNA zetels te koop. Tegen betaling of een betere baan worden ze ingezet om via Info Act het volk te indoctrineren. De verzorger van Info Act, Limburg, eens de man van de Waakhond, thans schoothondje van Bouterse,  laat allerlei soorten figuren in zijn programma aan het woord om de publieke opinie te beïnvloeden ten gunste van de coalitie.  

Hierbij noem ik namen van mensen als R.Kalloe, de man die bij IDCS de hele dag zit te knikkebollen en maandelijks zijn vorstelijk salaris toucheert. Hooghart, ook zo een schoothondje van Bouterse, die Bouterse eens in de zee had willen dumpen. Ambassadeur H.Naarendorp tevens verdachte in de decembermoorden , Winston Wirth ect.

Deze figuren proberen wat krom is recht te praten en dat is hypocrisie ten top. Haast alle nationale, regionale en internationale organisaties zijn tegen het initiatiefwetsvoorstel, ook de internationale organisaties waar Suriname lid van is, hebben in scherpe bewoordingen het initiatiefwetsvoorstel afgekeurd.

Ook de landen waarmee Suriname goede banden heeft, hebben hun afkeuring uitgesproken over dit intiatiefvoorstel. Zelfs Frankrijk, de zogenaamde nieuwe poort van Bouterse naar Europa heeft dit intiatiefvoorstel verworpen. Ik hoop dat het parlement dit initiatiefwetsvoorstel van de zes indieners afkeurt en Suriname behoedt van een rechtsstaat faillisement.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

04-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics