Nickerie.Net, dinsdag 03 april 2012


Parlementsvoorzitter Jenny Simons schendt grondwet en ambtseed

02/04/2012

Paramaribo - Met het plaatsen van de initiatiefwet om de Amnestiewet 1989 te wijzigen op de agenda te plaatsen, heeft parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons haar ambtseed en de grondwet geschonden. Bij punt van orde heeft NF-assembleelid Mahinder Jogi (VHP), de assembleevoorzitter opgeroepen de openbare vergadering om deze ontwerpwet te behandelen, onmiddellijk te stoppen.

“Politieke loyaliteit heeft grenzen en politieke loyaliteit leidt tot politieke blindheid”, hield Jogi de parlementsvoorzitter voor. “Als voorzitter van het parlement handelt u in strijd met artikel 65 van de grondwet”, vervolgde de VHP’er. In reactie hierop stelde Simons, dat de afgelopen 15 jaar geen enkele initiatiefwet door het parlement zijn behandeld, ofschoon het Orde van Reglement gebiedt dat dat gebeurt.

Er werd niet eens een commissie van rapporteurs ingesteld zoals het reglement voorschrijft. Ze voegde er aan toe dat de komende tijden nog meer initiatiefwetten van parlementariërs in behandeling genomen zullen nemen.

Al bij aanvang van de vergadering was er ontevredenheid onder de oppositie, omdat volgens de NF-fractie afspraken die in de huishoudelijke vergadering waren gemaakt, niet zouden zijn nagekomen. Zo zou het minderheidsstandpunt van de oppositie niet in het eindverslag zijn verwerkt. Ook zou het eindverslag niet besproken zijn tijdens de huishoudelijke vergadering. Voozitter Simons wees het college er op, dat het nimmer voorkomt dat het eindverslag in huishoudelijk verband wordt besproken.

De technische voorbereiding van deze openbare behandeling verschilde niet van vorige behandelingen van wetsontwerpen, zei ze. De animositeit tussen coalitie en oppositie was duidelijk merkbaar:  de op – en aanmerkingen die beide kampen buiten de microfoon naar elkaar slingerden. “Als je niets te zeggen hebt, waarom pleur je niet op”, beet Rashied Doekhie (MC/NDP), collega Radjkoemar Randjietsing (NF/VHP) op gegeven moment toe. Randjietsing liet zich niet onbetuigd. “Blijf de democratie vertrappen”, schreeuwde hij initiatiefnemer van het wetsontwerp Andre Misiekaba (MC/NDP) toe.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

02-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics