Nickerie.Net, woensdag 04 april 2012


Venetiaan werkt op gemoed DNA en samenleving

Ronald Venetiaan NPS-voorzitter en ex-president Ronald Venetiaan werkte vandaag bij de behandeling van de amnestiewet op het gemoed van parlementariërs en de samenleving. Venetiaan heeft de vraag centraal gesteld hoe en of Suriname bereid is verder te leven met het verlenen van amnestie aan de daders van mensenrechtenschendingen, terwijl nationaal en internationaal is aangegeven dat deze initiatiefwet tegen elke rechtsorde is. Hij deed een beroep op het college de wet terstond in te trekken en als het tot een stemming komt, er hoofdelijk wordt gestemd. Aan de indieners van de initiatiefwet voor amnestie vroeg Venetiaan er vooral voor te zorgen dat zij in de wet laten opnemen dat de voortgang van het 8 december strafproces op geen enkele wijze zal worden verstoord met deze amnestiewet.

ex-president Ronald Venetiaan

De waarheid

Venetiaan zei dat het moment is aangebroken open en eerlijk met elkaar de waarheid van de amnestiewet onder ogen te zien. Volgens hem is het niets anders dan de hoofdverdachte van de het 8 december strafproces en 24 anderen hun straf te laten ontlopen. Dat de 15 slachtoffers tegen beter weten in van de gemeenschap de geschiedenis worden ingestuurd als te zijn personen die zich bezig hebben gehouden met het beramen van plannen om het gezag omver te werpen. Dat geldt voor alle andere slachtoffers in de periode 1980 tot en met 1992.

De politicus merkte op dat de samenleving en vooral de nabestaanden op zoek zijn naar belangrijke waarheden van 8 december 1982. De waarheden op verklaringen dat de slachtoffers op de vlucht zijn doodgeschoten, dat zij bezig waren met het uitvoeren van plannen van de CIA om het militair gezag omver te werpen. “De situatie waar we voor staan is dat er een grote kloof is tussen mensen die menen de daders in bescherming te moeten nemen en anderzijds de mensen die oproepen voor gerechtigheid”, zei Venetiaan.

De kosmos insturen

Het assembleelid voerde zijn gehoor terug naar toestanden die zich zouden hebben voorgedaan in Fort Zeelandia tijdens de avond van 7 en 8 december 1982. Hij schetste het beeld van hoe de slachtoffers uit hun bed zijn gehaald, zijn vernederd, mishandeld en in hun onderbroek tegenover hun tegenstanders hebben moeten staan. “En u weet wat dat betekent als je daar staat in je jockey tegenover je tegenstanders”, zei Venetiaan zich richtend tot Ronny Brunswijk die op dat moment de vergadering leidde. Kort tevoren sprak ook Paul Somohardjo, die net als Brunswijk ook met die situatie te maken heeft gehad in de jaren tachtig. “Kunnen de indieners van deze wet aangeven wat er geleefd heeft bij de daders om dan over te gaan tot moord”, vraagt Venetiaan.

Hij wees er op dat de slachtoffers, ook al zouden zij bezig zijn geweest met een tegencoup, geen enkele bedreiging vormden voor de militairen. “Is het niet dat de daders respect voor het leven moesten opbrengen en zeggen de mensen zijn gevangen en ze voor het gerecht brengen”, stelde Venetiaan. Hij schetste een beeld van hoe de rechten van de slachtoffers en andere personen zijn geschonden. Hij eindigde zijn spreekbeurt door te vragen dat er hoofdelijk wordt gestemd, zodat de kosmos en ook de oren van degenen die daar in het fort nog niet tot rust zijn gekomen, het horen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics