Nickerie.Net, woensdag 04 april 2012


Harish Monorath: Amnestie wordt niet opgelegd maar aangevraagd

Amnestie wordt in de regel niet opgelegd door een regering of parlement, maar wordt aangevraagd door de daders en schenders van mensenrechten, moord, folteringen en massamoord. Zolang amnestie niet wordt aangevraagd door de daders, kan die niet worden gegeven. “Ik weet niet waar we in Suriname mee bezig zijn”, zegt parlementariër Harish Monorath (Megacombinatie/Nieuw Suriname). “Hier in Suriname heeft niemand amnestie aangevraagd, maar wordt het door het parlement opgelegd aan de gemeenschap. De parlementariër die jurist is, heeft dinsdag in het parlement een rede gehouden en vanuit het internationaal recht en de Surinaamse grondwet de amnestiekwestie uiteengezet.

8b6daf30e98c215660e1236ceb31483e.jpgOnterechte behandeling

Monorath neemt in zijn uiteenzetting de in Zuid-Afrika gewezen amnestie en waarheidsvinding in ogenschouw. Volgens hem zal eerst de rechtspositie van de slachtoffers van 8 december vastgesteld moeten worden. “Daarzonder zullen we nooit weten of zij zijn vermoord, gefolterd of geëxecuteerd.” Monorath zegt dat bij een executie de daders zelf amnestie zouden kunnen aanvragen. Het kan niet zomaar aan hen gegeven worden. De parlementariër stelt vast dat in het geval van 8 december, het gewoon gaat om burgers die zijn vermoord. Hun nabestaanden hebben die daad aanhangig gemaakt bij de rechter met als gevolg nu een rechtszaak die ten einde loopt.

Volgens Monorath gaat het bij 8 december om een strafzaak en wel moord en doodslag. “En op dit moment staat het Openbaar Ministerie klaar met een strafeis en wij als volksvertegenwoordigers rennen om de rechtspraak te stuiten met een amnestiewet. De gronden voor het behandelen van deze wet zijn volstrekt onterecht”, zegt Monorath.

Niet verschuilen

De politicus zegt dat wat had kunnen gebeuren is, dat er waarheidsvinding plaatsvindt door een waarheidscommissie waarna de daders amnestie aanvragen. “Maar dat kan pas wanneer de waarheid naar boven is gekomen en dat is een proces”, zegt Monorath. Een andere mogelijkheid is volgens hem dat gewoon het vonnis in de 8 december rechtszaak wordt afgewacht, waarna er gratie wordt gegeven. “Geen amnestie maar gratie omdat we als samenleving al langer dan 30 jaar met dit geval zitten en we als land verder moeten gaan.”

Monorath zegt dat Nieuw Suriname niet gelooft in straffeloosheid, maar zegt te begrijpen dat het erg moeilijk is om dit vraagstuk op te lossen. “Maar we moeten ons niet verschuilen achter juridische discussies die gewoon onzin zijn. Monorath en tal van andere leden van het parlement hebben zich onder andere gestoord aan Melvin Bouva (Mega Combinatie/NDP), één van de indieners van het initiatiefvoorstel, toen die opmerkte dat Suriname voor een eigen model kiest en dat internationale verdragen niet boven de Surinaamse wetgeving kunnen staan. “Dat zijn interventies die absoluut niet goed zijn”, zegt Monorath.

Nietig verklaard

Monorath en ook Chandrikapersad Santokhi (Nieuw Front/VHP), ex-minister van Justitie en Politie, wijzen erop dat in feite de bestaande amnestiewet nietig is verklaard door het Inter-Amerikaans Hof van de Rechten van de Mens. Dit omdat er onvolledig en onzorgvuldig onderzoek is gedaan naar mensenrechtenschendingen in de Moiwana-kwestie. Het is daarom ook dat de staat Suriname gevonnist is onderzoek te doen naar die misstanden en de daders voor het gerecht te slepen. Hierover is het parlement het over eens dat dit vonnis in het initiatiefvoorstel voor wijziging van de wet overeind blijft staan.

“Ik geloof in een individuele als in een collectieve karma, wat hetzelfde is als een ‘kunu’ (vloek...red). We proberen iets weg te moffelen dat is gebeurd en dat mag niet, en voor mij is die collectieve karma hierin dat we straks zullen moeten verantwoorden waarom Suriname niet tot ontwikkeling komt”, zegt Monorath.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

04-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics