Nickerie.Net, woensdag 04 april 2012


Harish Monorath leest Melvin Bouva de les

Tijdens de debatten over de amnestiekwestie in de afgelopen dagen is het optreden van jonge DNA-leden onder de loep genomen. Melvin Bouva en en Andre Misikaba vielen al gauw van hun voetstuk. Hun objectiviteit was ver te zoeken. Ze hebben zich duidelijk gedegradeerd tot figuranten van een veroordeelde drugsdealer en moordenaar.  Ze stonden duidelijk niet in dienst van het volk, maar in dienst van de hoofdverdachte van de decembermoorden. De jonge sterren die gerezen zijn tijdens de debatten, zijn duidelijk Harish Monorath van Nieuw Suriname en Ronny Asabina van BEP. Zij zijn de nieuwe talenten voor inhoudelijke debatten zowel in nationaal als internationaal perspectief. Bouva en Miesikaba zijn ontmaskerd als gelukzoekers die duidelijk gaan voor hun eigen 'njang' met hopelijk zolang mogelijke bescherming door de hoofdverdachte van de decembermoorden.

Melvin Bouva (NDP):

"Alleen het Surinaamse parlement bepaalt welke wetten het aanneemt of laat vallen. “Een Surinaamse wet kan nimmer door het buitenland nietig worden verklaard. Wij bepalen hier in Suriname welke wetten wij aannemen..."

Harish Monorath (Nieuw Suriname):

Monorath zuchtte. “Wat moet ik hierop zeggen? Ik wil je terugsturen naar het allereerste college dat je kreeg op de rechtenfaculteit. Wetten zijn ondergeschikt aan internationale verdragen.”

Melvin Bouva (NDP) en Harish Monorath (Nieuw Suriname)

Harish Monorath (Nieuw Suriname), wiens partij vorig jaar uit de Mega Combinatie stapte en in enkele gevallen regering-Bouterse heeft gesteund, heeft nu een duidelijke standpunt tegen de initiatiefwet genomen. Volgens hem is dit strijdig met internationale verdragen. “Het internationaal strafhof heeft het parlement geadieerd om de wet niet door te drukken. Frankrijk, Engeland, Canada, Amerika en Nederland hebben allemaal hun kanttekeningen geplaatst. Alleen dat al betekent dat we iets doen dat niet goed is.”

De jurist zegt niet principieel tegen amnestie te zijn, maar niet in het geval van de Decembermoorden. “Amnestie kan pas na een schuldbekentenis. Voor er sprake kan zijn van vergiffenis, moeten de huidige machthebbers zich verontschuldigen voor het leed dat ze het volk dertig jaar geleden hebben aangedaan.” Melvin Bouva (NDP), één van de indieners van het wetsvoorstel, onderbrak Monorath en zei dat alleen het Surinaamse parlement bepaalt welke wetten het aanneemt of laat vallen. “Een Surinaamse wet kan nimmer door het buitenland nietig worden verklaard. Wij bepalen hier in Suriname welke wetten wij aannemen.” Monorath zuchtte. “Wat moet ik hierop zeggen? Ik wil je terugsturen naar het allereerste college dat je kreeg op de rechtenfaculteit. Wetten zijn ondergeschikt aan internationale verdragen.”

Moraliteit
Een andere opvallende spreekbeurt was die van ex-president Ronald Venetiaan. Venetiaan verloor persoonlijke vrienden in de nacht van 7 op 8 december 1982. Het oud-staatshoofd deed tijdens een bevlogen en bijwijlen emotionele passage een dringend beroep op de moraliteit van de parlementariërs die bij de stemming hun steun aan de amnestiewet denken te geven.

“We zijn hier op een steenworp afstand van Fort Zeelandia. Ik hoop dat de initiatiefnemers van deze wet de moed zullen hebben om, wanneer het uur van de stemming is aangebroken, hoofdelijk te stemmen. Zodat stad, land, district en binnenland, de wereld, zodat de kosmos de namen kan horen van diegenen die voor deze wet stemmen. De oren op Bastion Veere (Waar de executies op 8 december 1982 plaatsvonden, red.)die nog niet tot rust zijn gekomen, zullen die namen horen en in zich opnemen.”

Het parlement gaat woensdag door met de behandeling van de amnestiewet.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / RNW / Fos Network

04-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics