Nickerie.Net, zondag 08 april 2012


Zoon van vermoorde Riedewald: Amnestie is steek in de rug

door Vernon Texel en Eric Mahabier, 05/04/2012

PARAMARIBO/DEN HAAG - Hevig geëmotioneerd verlaat Yasser Riedewald (29), zoon van de vermoorde Deken van de Orde van Advocaten, Harold Riedewald, halverwege de stemming het parlementsgebouw. Het is dan duidelijk dat de coalitie, ondanks felle protesten van de oppositie wijziging van de Amnestiewet 1989 zal doordrukken.

Yasser Riedewald Onder leiding van Bouterse vermoorde Deken van de Orde van Advocaten, Harold Riedewald

Voor hem is het moeilijk te verkroppen dat zijn vader en de overige veertien slachtoffers nu worden weggezet als ordinaire criminelen die het ‘wettig gezag’ omver wilden werpen. “Dit is een steek in de rug. Je kan een moordenaar geen amnestie verlenen”, vindt de zwaar aangeslagen Riedewald. Nauwelijks tweeëneenhalve maand toen zijn vader op gruwelijke wijze om het leven werd gebracht op 8 december 1982, kent hij hem slechts van foto’s...

Schaakspel

Toch zegt Riedewald met enige nuchterheid dat het slechts een kwestie van tijd was - na de verkiezing van Desi Bouterse tot president - totdat het moment van gisteren werd bereikt. Hij is er heilig van overtuigd dat de jongeren onder de initiatiefnemers (Andre Misiekaba en Melvin Bouva, ... red.) zich voor het persoonlijk karretje van (president) Bouterse hebben laten spannen. “Politiek is een heel vies spel waar mensen hun principes voor aan de kant schuiven. Maar als je enigszins een moreel kompas hebt, ga je er anders mee om. Dit was een schaakspel.” Riedewald respecteert het recht van individuen op een eigen mening, maar kan het moeilijk vatten dat het parlement de wetswijziging heeft goedgekeurd. De slachtoffers hebben gestreden voor de democratie, en dankzij hen “kunnen ze hier in het parlement nu vrij praten”. “Het kon ook anders zijn geweest en we hadden tot nu toe een dictatuur, maar kennelijk lijkt vergeten makkelijker voor ze.” Wat zich gisteren in het parlement heeft voltrokken, is voor hem “onrecht op het hoogste niveau”. “Ik weet nu dat er geen gerechtigheid is in Suriname”, benadrukt de jongste zoon van Riedewald. Hij heeft nog drie zussen en een broer. Rond zijn veertiende jaar werd het hem duidelijk welke rol zijn vader heeft gespeeld in de geschiedenis van Suriname. “Ik heb nog nooit een slecht verhaal van hem gehoord. Hij was een rechtvaardig man, heb ik van mijn familie en zijn vrienden. Ik heb hem nooit meegemaakt, maar zal altijd daaraan vasthouden”, zegt hij in een interview met deWare Tijd en Starnieuws.

Overigens nam DNA-lid Ronny Asabina het op gegeven moment in een interruptie op voor Yasser. Tijdens de retoriek van Melvin Bouva, waarschuwde hij er voor dat er ook rekening moet worden gehouden met de gevoelens van nabestaanden. “Ik zit hier en heb oogcontact met één van hen en de emoties zijn duidelijk af te lezen.”

Sprookjescommissie

Romeo Hoost, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, vindt dat de coalitie met wijziging van de wet Bouterse in een “moeilijker parket” heeft gebracht. Het comité zal hem nu samen met advocaat Gerard Spong aanklagen bij het Internationaal Gerechtshof voor misdaden tegen de menselijkheid. “En dat is een veel zwaardere aanklacht dan wat hem nu in Suriname ten laste wordt gelegd”, reageert Hoost. “Met de aanname van de Amnestiewet wordt de nog in te stellen waarheidscommissie nu een lachertje. De waarheidscommissie wordt nu een sprookjescommissie. In plaats van de waarheid te vertellen, zal men nu allerlei sprookjes komen vertellen”, laat Dew Baboeram, broer van de vermoorde John Baboeram weten. “Een waarheidscommissie neemt getuigenis af en geeft vervolgens een beloning. Maar nu is die beloning er al.” Baboeram spreekt van “enorm gemiste kansen” door zowel oppositie als coalitie, nu de Amnestiewet is aangenomen. De coalitie heeft namelijk de mogelijkheid laten schieten om via een waarheidscommissie “het probleem” te laten oplossen. Het probleem van de 8 Decembermoorden is juist erger gemaakt. Hij vindt dat de oppositie de coalitie niet in voldoende mate heeft voorgelegd dat er eerst een waarheidscommissie moet komen en dan pas amnestie.

Visumverbod

Met de aanname van de Amnestiewet krijgen de 24 verdachten in het 8 Decemberstrafproces geen vrijbrief. De Nederlandse regeringspartijen VVD en CDA hebben minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken inmiddels gevraagd een visumverbod uit te vaardigen voor Europa tegen de verdachten, bij een veroordeling door de Krijgsraad. VVD Tweede Kamerlid Han ten Broeke: “Wij willen duidelijk maken, dat zodra en indien er een vonnis wordt gewezen, de veroordelen niet meer naar Nederland en andere Europese of Schengenlanden kunnen reizen.” CDA Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier: “Het verleden kan alleen verwerkt worden als het recht zijn beloop heeft gehad.” Beide partijen roepen op het proces doorgang te laten vinden om in elk geval tot een vonnis te komen dat recht doet aan de nabestaanden van deze grove mensenrechtenschendingen. Ze vinden de Amnestiewet een onaanvaardbare inbreuk op de beginselen van de rechtsstaat. De wet zet de democratische toekomst van Suriname, alsmede zijn positie in de internationale gemeenschap, onder grote druk.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

05-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics