Nickerie.Net, zondag 08 april 2012


No Fear - anders geeft uw angst de dictatuur meer kans

COLUMN - Net als de voorgaande jaren ben ik vorig jaar augustus voor drie weken in Suriname op vakantie geweest. Ditmaal was het anders dan de jaren ervoor. Er heeft in 2010 een wisseling van de wacht plaatsgevonden die velen van ons doet gruwen. Desi Bouterse, bekend van het wrede schrikbewind in de jaren ’80 was gekozen tot president van Suriname. Het was bekend dat ik naar Suriname zou gaan en velen hadden mij – goedbedoeld – gewaarschuwd. Men had geen rust alvorens ik weer veilig terug zou zijn. Over het verleden van Bouterse verleden heb ik namelijk na de verkiezingen het nodige uit de doeken gedaan op diverse fora en ook heb ik openlijk mijn kritiek geleverd op zowel het staatshoofd, als op de regering.

Mijn kritiek was fel, zo fel zelfs dat sommige aanhangers van dit regime er alles aan probeerden te doen om mij de mond te snoeren. Een enkeling ging nog een stapje verder door mij rechtstreeks te bedreigen. Ik liet mij echter niet van de wijs brengen. Ik ben voor de duivel niet bang en ik hield daarbij ook in mijn achterhoofd dat Bouterse die “shit” van de jaren ’80 niet meer kon uithalen.

De ogen van de hele wereld zijn nu op hem gericht en dat zal hij zichzelf ook wel realiseren. Bovendien zijn er in Suriname zelf ook hele moedige mensen die geen blad voor de mond nemen. Is één van hen iets overkomen? En juist zij, mensen in Suriname die zo hun nek uitsteken verdienen onze volle ondersteuning. En die bedreigingen…….ach, ik lach er alleen maar om. Het zegt meer over hen zelf dan over mij.

Helaas moet ik constateren dat er toch nog veel mensen zijn die zich niet durven te uiten. En dat is precies wat deze regering wil. Zo krijgen zij alleen maar meer ruimte om hun propaganda te voeren en de samenleving hun wil op te leggen. Dat daarbij wet en recht aan de kant worden geschoven is onlangs wel weer gebleken. Met de aanname van de wijziging van de Amnestiewet in DNA door een met koehandel verkregen numerieke meerderheid zijn zowel de Grondwet als de internationale rechtsorde, waar ook Suriname deel van uitmaakt, met voeten getreden.

Tot mijn grote plezier is vrijwel direct daarna een grootscheeps protest op touw gezet, welke aanstaande dinsdag zal worden gevoerd op het Kerkplein in Paramaribo. Ik mag constateren dat geleidelijk aan steeds meer mensen zich zullen aansluiten bij dit protest en dat ook meer en meer maatschappelijke organisaties de demonstratie ondersteunen en aanwezig zullen zijn. Deze regering moet nu het signaal krijgen dat niet alles zomaar kan en dat democratie veel meer inhoudt dan slechts een meerderheid in DNA.

Middels dit ingezonden stuk wil ik iedere rechtgeaarde Surinamer oproepen om zich dinsdag aan te sluiten bij de demonstranten op het Kerkplein. Kom op voor de rechtstaat en wees vooral niet bang. We leven niet meer in de jaren ’80.

Ook in Curaçao en in Nederland zullen dinsdag protestacties worden gehouden, waarvoor ik een ieder oproep om te gaan. Wees niet bang omdat je misschien op vakantieplannen hebt, een stukje grond bezit in Suriname of omdat je familie daar woont. Laat je niet van de wijs brengen door “ongeleide projectielen” die de kritiek op deze regering niet op een fatsoenlijke manier kunnen pareren. Laat de regering in Suriname nu zien dat het echt menens is.

Ik reken op ieders aanwezigheid, zowel in Suriname als in Curaçao en in Nederland!

Stre de f'stre, wi no sa frede!

(Gino de Robles)

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden / No Spang

08-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics