Nickerie.Net, dinsdag 10 april 2012


Nazi-achtige propaganda van Bouterse via 'Info act' om het volk te misleiden

Publiek inpompen met gekleurde informatie

Na overdag arbeid verricht te hebben, zitten de meeste Surinamers ‘s avonds naar de televisie te kijken. Een avondwandeling met een auto is een erg dure grap geworden. Een liter benzine kost al SRD 5.37. De regeringsvoorlichter is erg actief op de televisie. De Surinamers krijgen dagelijks informaties via het bekende programma van de overheid, onder de noemer van ‘Info Act’. De perschef haalt continu partijgenoten of gelijkgerichte denkers erbij om zijn verhaal meer ‘body’ te geven.

Het programma ‘Info Act’ wordt simultaan via verschillende televisiestations uitgezonden. Gelukkig hebben wij nu voldoende tv-stations, waardoor de kijkers ook makkelijk kunnen schakelen naar andere kanalen. De Surinamers krijgen ook informaties via de vier bekende dagbladen t.w. Times of Suriname, De West, De Ware Tijd en Dagblad Suriname en ook de bekende nieuwssites zoals Starnieuws en GFC nieuws. Ook de meeste politieke partijen hebben hun eigen sites met voldoende informaties. Via internet kunnen wij makkelijke de kranten van andere landen lezen en onze eigen mening vormen.

Monopolie periode voorbij

Wij hebben een tijd gehad in Suriname met slechts één televisiestation (STVS) en later nog een tweede (ATV). De overheid kon beide stations simultaan gebruiken om haar informatie door te spelen. De burgers waren toen in hun keuze beperkt. Zij die niet wilde kijken, konden de televisie uitmaken. Die periode is allang voorbij. In de jaren 1982 (vooral na 8 december) luisterden de meeste Surinamers naar radio Nederland, maar dat station werd continu via een stoorzender zodanig gestoord dat het luisteren onmogelijk werd. De moderne communicatie in de wereld is anno 2012 zodanig veranderd dat mensen, instituten, overheden, politieke partijen die kracht van monopolie niet meer hebben. De burgers hebben nu zoveel mogelijkheden om via verschillende kanalen, dagbladen en sites aan de juiste en betrouwbare informaties te komen.

Ministerie van Communicatie

Het hebben van de juiste, correcte en betrouwbare informatie is erg belangrijk. Vele regeringen in de wereld investeren veel kapitaal in de voorlichting met het oogmerk de massa naar hun pijpen te laten dansen. De kijkers en lezers in deze moderne tijd hebben snel door dat de informaties gekleurd zijn en vaker het doel missen. In een bepaalde periode heeft deze tactiek goed gewerkt en de machthebbers hebben veel ‘successen’ kunnen boeken. Adolf Hitler werd in 1934 de machtigste man van Duitsland. ”Toen president Von Hindenburg stierf (1934), nam Hitler zijn bevoegdheden over als “Führer und Reichskanzler”. In 1938 proclameerde hij zich tot opperbevelhebber van de weermacht.

Geregisseerde plebiscieten (volksstemmingen) bekrachtigden deze maatregelen met overweldigende meerderheid. Hij heeft toen Goebbel belast met de communicaties. Het Ministerie van Propaganda zorgde voor de politieke scholing van de volwassenen. Binnen enkele jaren heeft hij het totale Duitse volk zover gekregen dat zij de Joden als een ‘vloek’ zagen in Duitsland en in de buurlanden. Wij weten allemaal wat er toen gebeurd is met de Joden in Europa. Wij moeten in Suriname met ons allen waken dat wij geen slachtoffers worden van informaties die niet op waarheid berusten.

Ontmaskeren

Wij horen nu niet meer over de voortgang van het 8 decemberproces, maar de informatie die zij ons willen opdringen is dat zij liever een Waarheidscommissie willen hebben. Men is bezig het accent te verleggen. Goed geschoolde academici worden in Info Act gehaald om een ‘geloofwaardig’ verhaal te vertellen. Op alle Surinamers rust de plicht om toe te zien dat onwaarheden onmiddellijk ontmaskerd worden.

Wij moeten van onze democratische grondrechten gebruik maken om de juiste informaties door te spelen. Wij gaan dagelijks overspoeld worden met informaties die goed gekleurd zijn en niet de juiste weergave van de werkelijkheid is. Tenslotte wil ik de lezers het volgende meegeven: “De Duitse psycholoog Descartes (1596-1650) was de grondlegger van het rationalisme. “Het rationalisme stelt dus: kennis kunnen we alleen verkrijgen door het denken en niet door ervaring. In zijn stelling: ‘Cogito ergo sum’ (Ik denk, dus besta ik), drukt hij uit dat het denken het enig onbetwijfelbare is.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / Ingezonden / H. Ramadhin / Fos Network

08-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics