Nickerie.Net, dinsdag 10 april 2012


Ook in Nederland protestloop tegen amnestiewet

Een groep verontruste Surinaamse studenten in Nederland heeft het initiatief genomen tot het houden van een protestloop in Amsterdam tegen de wijziging op de amnestiewet. De loop is bedoeld ter ondersteuning van de protestmars in Suriname en vindt dinsdagavond lokale tijd plaats.

Oproep voor de protestmars vanaf het Kerkplein, dinsdagmiddag. Ook in Nederland vindt dinsdag een mars plaats.

Volgens initiatiefnemer Natascha Adama spreken de deelnemers hun afkeuring uit over wat ze beschouwen als 'een aanval op de rechtsstaat'. De wet keurt volgens en misdaden tegen de menselijkheid goed en zou strijdig zijn met de Grondwet en met diverse internationale verdragen.

Inmiddels hebben zich meer dan 350 mensen aangemeld om mee te lopen. De tocht zal eindigen bij het Surinaamse consulaat in Amsterdam, alwaar een protestbrief zal worden achtergelaten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

10-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics