Nickerie.Net, woensdag 11 april 2012


Duizenden in protestmars tegen amnestie

Enkele duizenden personen hebben dinsdagmiddag in een stille optocht hun afkeuring uitgesproken tegen de intussen afgekondigde amnestiewet. De loop was een demonstratie tegen het in gevaar brengen van de rechtsstaat en een eis dat het strafproces tegen de daders van de 8 december moorden normaal doorgaat. De organisatoren hebben na de loop aangegeven verrast te zijn met de opkomst en stellen dat de manifestatie een enorm succes is geworden. De loop kenmerkte zich door gemêleerde en bewuste deelnemers die spontaan naar het Kerkplein kwamen.

Geen amnestie

Onder de lopers bevonden zich ook Edgar Ritfeld en Ruben Roozendaal. Zij zijn verdachten in het 8 december strafproces. Tegenover journalisten verklaarden zij met hun aanwezigheid te willen zeggen geen amnestie te willen hebben, maar voorstaander zijn van een normale voortgang van het strafproces. De lopers waren gestoken in witte truien met opschriften zoals ‘Recht en waarheid maken vrij’. Op de truien waren foto’s van de 15 slachtoffers afgebeeld.

De loop ging vooraf met toespraken van de geestelijken Karel Choennie en pandita Soeshila Baldew-Malhoe, voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren en Yasser Riedewald, zoon van advocaat Harold Riedewald, een van de 15 slachtoffers van 8 december 1982. Choennie en Baldew hebben de lopers opgeroepen vooral niet bang te zijn. Choennie merkte op dat net als in de dagen van 1980 en 1982 de machthebbers ervoor gekozen hebben het publiek te intimideren en angst aan te jagen. Volgens hem mag die angst van toen op geen enkele manier terugkeren in de samenleving.

Gaan door met strijd

Alle sprekers hebben opgeroepen door te gaan met wat zij noemen een rechtvaardige strijd voor behoud en bescherming van de rechtsstaat. Valies heeft aangekondigd dat dit het begin is van een strijd waarvan de tegenstanders van de amnestiewet geen verliezers zullen zijn. Yasser Riedewald zegt dat 28 assembleeleden die voor deze wet hebben gestemd met één hamerslag niet alleen de pijn van 30 jaar proberen te verdoezelen, maar ook de rechtsstaat in gevaar hebben gebracht. “Ik heb drie dagen in het parlement meegemaakt hoe assembleeleden het onrecht hebben gediend.

De loop had een ordelijk en vlot verloop. Vanuit het Kerkplein werd gelopen via de Henck Arronstraat, langs het presidentieel paleis, het gebouw van De Nationale Assemblee, de Waterkant en via de binnenstad terug naar het Kerkplein. Organisatoren en nabestaanden zeggen zich gesterkt te voelen door de enorme steun die zij gekregen hebben.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

11-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics