Nickerie.Net, woensdag 11 april 2012


Eerste resultaten zelfmoordpreventie hoopgevend

Therapie helpt nieuwe zelfmoordpogingen te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Haagse project Suicide Nazorg (SuNa). Maar ongeveer de helft van de mensen die in Den Haag een poging tot zelfdoding heeft gedaan, is vroegtijdig gestopt met de behandeling. Volgens psychiater Karin Slotema van PsyQ Haaglanden is dit zorgwekkend.

Karin Slotema

In Den Haag steeg het aantal geregistreerde zelfmoorden onder mensen tussen 17 en 27 jaar afgelopen jaar van 160 naar 190. Vooral jonge vrouwen doen zelfmoordpogingen, legt Slotema uit, en vaak zijn dat Hindostanen. Uit onderzoek van psychiater Wim Veling blijkt dat allochtonen een verhoogd risico hebben op een psychose en dat zou verband kunnen houden met het aantal zelfmoordpogingen.

Ook de culturele achtergrond kan een oorzaak zijn. "Als je een vriendje hebt en je familie is daar tegen en dan heb je snel een conflict." De therapie blijkt daarbij te helpen, zegt Slotema. "Ze hebben dan een vast iemand met wie ze kunnen praten en iemand die ze kunnen bellen." Met die mensen gaat het volgens de eerste resultaten goed.

Afhaken Wat wel zorgen baart is dat veel mensen afhaken. Maar de behandelaars doen er alles aan om ze terug te krijgen. "We kunnen lastig mensen thuis opzoeken. Vanuit het SuNa project van de GGD gaat de casemanager kijken." Volgens Slotema zijn er al jongeren teruggekomen voor behandeling. Want praten over problemen en gevoelens is belangrijk: "Zeker jonge meisjes hebben de neiging om dat voor zich te houden." Praten kan voorkomen dat ze geen uitweg meer zien en dat ze een zelfmoordpoging doen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /RNW

11-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics