Nickerie.Net, dinsdag 17 april 2012


Het Surikartel

In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Tot die tijd was het een kolonie van Nederland. Het ging in de eerste jaren van de onafhankelijkheid economisch zeer slecht en op 25 februari 1980 pleegden 16 sergeants een staatsgreep. Bouterse werd de bevelhebber en daarmee de machtigste man van het land. In 1983 verschenen de eerste aanwijzingen dat Bouterse en zijn medewerkers betrokken zouden zijn bij de drugshandel. In dat jaar werd er 50 miljoen dollar geleend aan dubieuze Colombiaanse zakenmannen. De legerleiding zou ontmoetingen hebben gehad met Pablo Escobar. Na een aantal jaren verbood president Shankar de Colombianen om Suriname binnen te komen. Hij werd op kerstavond 1990 door Bouterse opgebeld. Die vertelde hem dat hij beter kon aftreden. Shankar gehoorzaamde. Vermoedelijk werd deze zogenaamde "telefooncoup" afgedwongen door het kartel van Medellin. Bouterse stond onmiddellijk toe dat de Colombianen Suriname weer in mochten. Aan het eind van de jaren-80 groeit het Surikartel uit tot een organisatie met een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband. Leden van het kartel werkten samen met andere organisaties. De organisatie hield zich voornamelijk bezig met het invoeren van cocaine uit Colombia en Brazilie en het uitvoeren daarvan naar de USA en west-Europa. De Surinaamse legerleiding zou wapens aan de Colombiaanse guerrillaorganisatie FARC leveren en daar cocaine voor terugkrijgen.
Aan het begin van september 1991 werd bekend dat de Rijksrecherche al enige maanden onderzoek deed naar infiltratie door Surinaamse drugsnetwerken in het Nederlandse Overheidsapparaat. Ook de BVD zou enkele zaken onderzoeken naar aanleiding van geruchten over infiltratiepogingen. Een woordvoerder van het ministerie van justitie wilde niet zeggen welk onderdeel van het overheidsapparaat werd doorgelicht. Vermoedelijk ging het om ex-Surinaamse politiemensen die in dienst waren gekomen van de Nederlandse politie en die betrokken waren bij drugshandel vanuit Suriname. 
 
Op 17 oktober 1991 werd in de Tweede Kamer gesproken over een brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie waarin zij meldden dat de Surinaamse drugsmafia niet alleen de Nederlandse politie infiltreerde, maar ook relevante posities bij andere overheidsdiensten en bij het bedrijfsleven. Over de mate van deze infiltratie zou volgens de ministers nog onduidelijkheid bestaan. 

Drugsvangsten in Nederland, afkomstig uit Suriname:
Jaar Aantal zendingen  Totaal aantal kilo's  
1989 4 286  
1990 8 362  
1991 5 743  
1992 14    
1993 43 421  

Justitie gaat ervan uit dat slechts 10% van het totaal wordt onderschept. Dat zou beteken dat zo'n 20000 kilo Nederland is binnengesmokkeld.


Belangrijke leden van het kartel:

 
Ayigan A. 
Ayigan A. werd geboren in Togo. Hij was woonachtig in Rotterdam. Hij zou samenwerken met Bouterse. Hij werd tot 12 jaar cel veroordeeld in Nederland. Aan het eind van de jaren-90 kwam hij weer vrij.
A. zou veel contacten hebben gehad in de Surinaamse onderwereld. Hij zou een transport van 286 kilo cocaine met de E.W.L. Paramaribo, in mei 1991, hebben georganiseerd. 
Hij zou banden hebben gehad met Richard L. Via zijn zus zou met criminele gelden grond zijn aangekocht in Afrika.
Desi Delano Bouterse
Desi Bouterse werd op 13 oktober 1945 geboren te Domburg, Suriname. In de zomer van 1968 vertrok hij naar Rotterdam. Hij werkte aanvankelijk op een boekhouding te Dordrecht, maar na een aantal maanden liet hij zich scholen als militair op de KMS te Weert. Vanaf 1971 werkte hij als commandant van de verkenningsploeg van het 47e painfbat op de Johannes Post Kazerne bij Havelte. In 1974 werd hij overgeplaatst naar Seedorf in Duitsland. In november 1975 keerde hij terug naar zijn geboorteland Suriname. Daar deed hij op 25 februari 1980 samen met vijftien andere sergeants een succesvolle greep naar de macht. Bouterse zou zich vanaf de jaren tachtig met drugshandel bezig houden. In april 1999 maakt Brazilie bekend dat hij verdacht werd van grootschalige handel in cocaine. Op 16 juli 1999 werd hij bij verstek veroordeeld tot zestien jaar cel en vier en een half miljoen gulden boete. De verdediging ging in hoger beroep. Op 9 december 1999 begon deze beroepszaak. Bouterse werd op vrijdag 30 juni 2000 in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar cel. Hij werd vrijgesproken van vijf cocainetransporten en van het leidinggeven aan een criminele organisatie. Op 23 oktober 2001 werd een beroep dat de advocaat van Bouterse had aangetekend door de Hoge Raad in Den Haag verworpen. De veroordeling uit 2000 werd daarmee onherroepelijk. 
Etienne Boerenveen
De Surinamer Etienne Boerenveen zou de rechterhand zijn van Desi Bouterse. Op 24 maart 1986 werd hij gearresteerd in Miami in de Verenigde Staten. B. zou bezig zijn een netwerk op te zetten voor de handel en productie van cocaïne. Hij werd veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. In april 1991 werd hij echter weer vrijgelaten. Bij zijn terugkeer in Suriname werd hij de chef defensiestaf op het departement van Defensie. Op 25 november 1997 besloot het openbaar ministerie van Den Haag om af te zien van de vervolging van B. wegens gebrek aan bewijs.
 
Ronnie Brunswijk
Ronnie Brunswijk was een voormalige lijfwacht van Desi Bouterse. Hij ontpopte zich van bankovervaller tot vrijheidsstrijder. Brunswijk was vanaf 1986 de commandant van het junglecommando in Suriname, dat een strijd voerde tegen Bouterse. Brunswijk sloot begin jaren negentig vrede met Bouterse en daarna ook met de regering. Hij werd daarna een machtig man in het oosten van Suriname. Zo heeft hij een benzinestation en handelt in hout en goud. In 1995 trad Brunswijk op als getuige in de zaak tegen Kobus L. 
Halverwege 1997 werd er door Nederland een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd wegens drugssmokkel. Hij zou onder meer samenwerken met Kobus L. Op 16 februari 1999 werd er negen jaar cel tegen hem geëist.
Iwan Graanoogst
Iwan Granoogst was de secretaris-generaal van het Surinaamse kabinet. Hij de tweede man van Bouterse zijn. G. zou betrokken zijn bij de cocainehandel. Hij zou met Kobus L. een partij van 357,5 kilo cocaine met het Deense schip 'Elisabeth Boye" hebben gesmokkeld. Op 17 mei 1991 werd de partij in Rotterdam onderschept. 
Henk Goedschalk
Henk Goedschalk werd op 16 december 1946 geboren. Hij zou het financiele brein van het kartel zijn en zich bezighouden met witwassen van drugsgeld. 
Volgens een getuige zou hij het geld van de cocainehandel behren. G. was goed bevriend met Bouterse. In 1985 werd hij president van de Centrale Bank in Suriname. In 1993 legde hij die functie neer na berichten over steekpenningen. In 1997 werd hij weer in zijn oude functie benoemd. Volgens een proces verbaal van 30 oktober 1998 zou hij 1 miljoen gulden smeergeld van Nederlandse bedrijven hebben ontvangen.
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NRC / Flashback

11-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics