Nickerie.Net, dinsdag 17 april 2012


Amnestiewet geeft Suriname predikaat bananenrepubliek

De aanname van de gewijzigde amnestiewet van 1992 door het parlement (coalitie), heeft Suriname het predikaat ‘bananenrepubliek’ bezorgd. Geheel tegen de basisbeginselen van een rechtsstaat in, heeft een deel van het parlement, geruggesteund door president Desi Bouterse en zijn trawanten de controversiële amnestiewet goedgekeurd. Kennelijk wogen de belangen van de hoofdverdachte Desi Bouterse, de medeplichtigen en de belangen van de 28 judassen zwaarder dan het algemeen belang. Dit is een nagel aan de doodkist van de rechtsstaat.

We moeten de grondwet centraal stellen, en een ieder, inclusief de president en de parlementariërs tot dienaar maken van de grondwet, in plaats misbruik ervan maken, zoals nu het geval is. Als deze 28 parlementariërs de grondwet niet meer willen dienen, zijn ze de instrumenten van een onrechtsstaat geworden. Democratie houdt in dat het volk heerst, dit vindt meestal plaats middels volksvertegenwoordiging. Een besluit van de volksvertegenwoordiging blijkt in de praktijk vrijwel nimmer bij eenstemmigheid genomen te kunnen worden.

In ons huidig parlement zien we nu dat er sprake is van een democratische dictatuur. Door een toevallige kleine meerderheid werd de amnestiewet aangenomen die indruist tegen onze grondwet en internationale rechtsorde. De oppositie heeft op allerlei manieren met de wet in de hand aangetoond dat de ingediende initiatiefwet geheel tegen de grondwet was. Ze heeft de coalitie alle hoeken en gaten van de vergaderzaal laten zien. Echter had voorzitter Jenny Simons geen oor voor de argumenten van de oppositie.

De oppositie, in de persoon van het parlementslid Santokhi had openingen gecreëerd voor de coalitie om met alle relevante maatschappelijke groepen en de nabestaanden te praten. Helaas was hij een roepende in de woestijn. De snelle bekrachtiging en afkondiging van de amnestiewet door waarnemend president Robert Ameerali zal hem wellicht een plekje opleveren in de Guinness Book of World Records. Binnen 1 x 24 uur was de wet bekrachtigd en afgekondigd. In onze parlementaire historie zal deze amnestiewet te boek staan als “De kruisiging van de Rechtsstaat’.

Ik kan hardop zeggen dat de motor achter het scenario van de amnestiewet zondermeer president Desi Bouterse zelf is geweest. Om zijn doel te kunnen bereiken had president Bouterse twee weken van te voren via zijn marionet Ivan Graanoogst laten door schemeren dat er een reshuffeling van ministers op komst was. Na de bekendmaking over de reshuffeling van de ministers is er een koehandel geweest tussen Bouterse, Somohardjo en Brunswijk. Zij mogen dat ten stelligste ontkennen, echter weet de Surinaamse samenleving als geen ander hoe de vork in de steel zit.

Op 4 april 2012  heeft het volk kennis kunnen maken met 28 judassen, en met de hamerslag van voorzitter Jenny Simonns is onze rechtsstaat verpulverd en gekruisigd. Ze heeft precies datgene gedaan wat president Desi Bouterse gewild had, namelijk amnestie voor de moordenaars en medeplichtigen. De hele natie gaat zwaar gebukt onder de amnestiewet, om sléchts een persoon, namelijk de persoon van Desire Delano Bouterse, hoofdverdachte van de decembermoorden. De marionetten (coalitie leden) moesten juist ervoor zorgen dat de democratie in optima forma gehandhaafd moest blijven, waar niet alleen onze generatie maar met name ons nageslacht de vruchten ervan zou plukken.

De 28 marionetten onder leiding van Jenny Simons hebben de rechtsstaat in Suriname in gevaar gebracht. Er is nu sprake van machtsmisbruik, extreme rechteloosheid, ontreddering, willekeur en onwaarachtigheid. Elk weldenkend mens zal zeker met me eens zijn dat de aanname van de controversiële amnestiewet een flagrante schending is van de grondwet. De rechtsorde is zowel nationaal als internationaal geschonden. Suriname wordt door internationale organisaties waar zij ook lid van is, op de vingers getikt. Als natie plukken wij nu de wrange vruchten ervan.

De aanname van de amnestiewet heeft ervoor gezorgd dat er nu grote onenigheid is ontstaan tussen de rechterlijke macht, de uitvoerende macht en een deel van de wetgevende macht. Door deze aanname van de amnestiewet wordt Suriname nu afgeschilderd als een bananenrepubliek, waar recht en wet ter zijde geschoven zijn.  De rechtsstatelijkheid van de republiek Suriname is in het geding, rechtsregels worden met eenvoudige smoesjes overboord gegooid.

En dat is gebeurd omwille van de amnestieverlening aan de vermoedelijke daders van de decembermoorden en in het bijzonder voor de persoon van Desiré Delano Bouterse.  Het parlement (deel coalitie) heeft een amnestiewet door de keel van de samenleving geduwd, die onacceptabel is. Ook internationaal is deze amnestiewet verworpen, zij hebben met afschuw kennis genomen van de aanname van de amnestiewet.

In grote delen van de samenleving is er beroering onstaan, de samenleving is in verschillende kampen verdeeld, en door de amnestie is het land verscheurd. Als we de aantasting van de rechtsstaat niet tegenhouden zijn we als natie overgeleverd aan de grillen en grollen van de huidige machthebbers. Deze regering neigt naar de oprichting van een autoritaire staat, een militaire regering die gekleed gaat in burgerkleren.

Waarom president Desi Bouterse de amnestiewet niet heeft bekrachtigd en afgekondigd, is heel simpel te verklaren. Hij wil niet verweten worden dat hij zelf de amnestiewet heeft bekrachtigd en afgekondigd. Ik ken langzamerhand zijn modus operandi: In de meeste gevallen doet hij bepaalde dingen niet zelf maar hij laat het doen.

Neem als voorbeeld: 25 februari 1980, decembermoorden 1982 (zegt wel verantwoordelijk te zijn maar de trekker niet overgehaald), Moiwana 86,  kerstcoup 1990 en nu  de amnestiewet, hij heeft niet getekend maar heeft laten tekenen.  Hij schuift de schuld (misdaden) in andermans schoenen.

De auditeur-militair heeft voorgesteld om een iniatiefwet voor de instelling van het Constitutioneel Hof in te dienen. Daarbij heeft hij de opmerking gemaakt dat als de amnestiewet supersnel ingediend, goedgekeurd, bekrachtigd en afgekondigd kan worden, kan dat ook met een initatiefwet voor het Constitutioneel Hof. De samenleving wil ook graag zien hoe pro actief en supersnel de indieners ervan zullen zijn. Kennelijk past deze voorgestelde wet niet in hun straatje, derhalve zal deze weggewuifd worden.

Naipal.A.I   

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden / Illustratie Freedom of Expression Network

17-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics