Nickerie.Net, maandag 16 april 2012


‘Toetsing amnestiewet verandert niets aan straf’

Of de amnestiewet wel of niet in strijd is met de grondwet, maakt volgens Internationaal Strafrechtadvocaat Geert Jan Knoops niets uit voor de strafeis in het decembermoordenproces. Amnestie wordt volgens hem pas toegekend aan het einde van een strafproces: “Dan beslist de politiek of een regering of de straf ten uitvoer moet worden gebracht. Daar heeft een rechter niets mee te maken.”

Dat openbaar aanklager Roy Elgin eist dat de amnestiewet wordt getoetst door het constitutioneel hof en dat de krijgsraad daar pas op 11 mei over beslist, riekt naar tijd rekken. Het proces dat in gang is gezet, kan namelijk al niet meer gestopt worden. Knoops legt uit: “Het strafproces kan niet door deze amnestiewet worden doorkruist. De vervolging, zoals hij nu gaande is, kan niet meer door een rechtsinstrument worden gestuit.”

Twijfelachtig

De Surinaamse advocaat Hugo Essed, betrokken bij de start van het proces, vindt het standpunt van het openbaar ministerie twijfelachtig: “Aan de ene kant wordt er gezegd dat de toetsing van de amnestiewet door het constitutioneel hof moet geschieden. Maar aangezien het hof er niet is, wordt voorgesteld de zaak voor langere tijd op te schorten tot zo’n hof wordt ingesteld. Het alternatief is al opgebracht: de krijgsraad kan zelf een uitspraak doen over het bindend verklaren van de amnestiewet. Ze kan zelf aangeven of ze deze wet in strijd acht met internationale bepalingen.”

Spin in het web

Opvallend is dat de man die het constitutioneel hof op moet richten, de hoofdverdachte is in de zaak waar het om draait: Desi Bouterse. Dat zit de Nederlands/Surinaamse advocaat Gerard Spong niet lekker: “Bouterse heeft als spin in het web alle touwtjes in handen en kan de zaak in de vernieling helpen.” Knoops vindt het desondanks een goede zaak om een dergelijk hof op te richten: “Dat er een hof komt waar deze wet aan wordt getoetst is goed, maar daar hoeft het proces niet voor te worden aangehouden. Als er een veroordeling komt en er een straf wordt opgelegd, kan er een hof worden opgericht dat beslist of de straf wordt uitgevoerd.”

OAS

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) liet eerder weten ‘diep verontrust’ te zijn door de aanvaarding van de amnestiewet, maar de Surinaamse minister Winston Lackin laat weten dat de OAS wil meewerken aan een waarheids- en Verzoeningscommissie. Volgens Knoops kan er aan zo’n commissie worden gewerkt terwijl het strafproces tegen Bouterse doorgezet wordt: “Deze trajecten bijten elkaar niet. Wat in ieder geval niet kan, is dat de amnestiewet het decembermoordenproces blokkeert qua vervolging. Dat is ook in andere internationale jurisprudentie al uitgemaakt.”

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /RNW

16-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics