Nickerie.Net, dinsdag 17 april 2012


Nickerie in politiek en economisch perspectief

Kort voor de verkiezingen worden de kiezers door politieke partijen warm gemaakt om naar de stembus te gaan. De mooie beloften gedaan door politieke partijen blijven vaak ook uit. Na de verkiezingen horen wij zo weinig mogelijk van de kiezers die op politieke partijen gestemd hebben. Recentelijk is de amnestiewet in het parlement behandeld en aangenomen, maar de kiezers hebben hun stem nauwelijks laten horen. De politieke partijen en maatschappelijke organisaties hebben dat wel gedaan in naam van hun achterban. Tijdens de verkiezingscampagne hebben politieke partijen/combinaties als de Mega Combinatie, de Volksalliantie en de AC hebben geen woord gerept over de amnestiewet. Nu de amnestiewet aangenomen is in het parlement, is het de taak van alle politieke partijen de kiezers zo breed en diepgaand mogelijk te informeren over de amnestiewet en de op handen zijnde Waarheidscommissie.

ed46f710111f82b03f89b312511092f5.jpgDe uitslag van verkiezingen van 25 mei 2010 per politieke partij, per ressort in Nickerie.Bron: “De dynamiek in de politiek, juni 2011”, van Hardeo Ramadhin

Change

De kiezers (vooral jonge kiezers) moeten gevoed worden met eerlijke, objectieve en betrouwbare informaties. De jongeren moeten van ons overnemen. De meeste politieke leiders van nu, zullen over enkele jaren het politieke vaandel moeten overdragen, maar de positieve ontwikkelingen van Suriname mogen niet gestagneerd worden. De uitslag van de verkiezingen in Nickerie wordt weer in beeld gebracht.

De Mega Combinatie heeft bijzonder goed gescoord in 2010 in het rijstdistrict Nickerie. De slogan 'Change' was goed doorgeslagen in alle polders van Nickerie. Elke Nickeriaan wilde verandering hebben op het politieke vlak en heeft toch voor een groot deel voor de filosofie van 'Change' gestemd. Het is nog te vroeg allerlei voorspellen te doen wat de politieke ontwikkelingen in 2015 gaat opleveren. Verwachtbaar is dat Nieuw Suriname afscheid neemt van de Mega Combinatie. Indien Nieuw Suriname met 2.235 voorkeursstemmen (bij ongewijzigd kiezersgedrag) uit de Mega Combinatie stapt, is het verwachtbaar dat de Mega Combinatie een grote terugval krijgt in Nickerie. Wat het Nieuw Front betreft, kan nu al gezegd worden dat binnen deze combinatie de VHP in opmars is. Wij kijken uit naar de verrichtingen van de andere partners van het Nieuw Front, zoals de NPS, de SPA en D-A-91. De kans is erg groot dat de Pertjajah Luhur die ene zetel in Nickerie gaat verliezen. Waar die ene zetel zal gaan, is nu moeilijk te zeggen. De BVD zal met een kleine aanhang binnen de Mega Combinatie verdwijnen. De PVF van Soedeschand Jairam zal bij een combinatie moeten aansluiten.

Economische activiteiten

De economische kurk waarop Nickerie drijft, is de rijstbouw. De huidige machthebbers hadden de Nickeriaanse rijstboeren veel beloofd, maar die belofte kan de regering niet waarmaken. De coördinator van LVV in Nickerie, Jagnanan Ganpat is intussen vervangen en zijn plaats wordt nu ingenomen door de Guido van der Kooye. Vooral de dieselprijs is de grote 'killer' van de rijstbouw. Het vierde seizoen, na 25 mei 2010, is voor de rijstboeren ingegaan. Die goedkope diesel, de goedkope kunstmest, insecticiden en herbiciden zijn uitgebleven. De boeren van Nickerie geven de strijd niet op en blijven produceren omdat zij geen andere mogelijkheden hebben. Zonder tegemoetkoming van de overheid gaat deze sector in grote problemen geraken. De districten Commewijne, Wanica, Saramacca en Coronie zijn opgehouden om rijst te planten.

De overheid zal de rijstboeren de nodige incentives moeten geven, omdat wij in de wereld moeten concurreren tegen landen die de rijstbouw subsidiëren. Wij denken aan de Verenigde Staten van Amerika, Zuid- Europa en andere rijke landen in de wereld. Wij moeten als land bijzonder trots zijn dat wij geen korrel rijst hoeven te importeren voor de Surinaamse samenleving. Ruim 70% van onze rijst wordt geëxporteerd en daarmee leveren wij een kleine bijdrage aan de voedselvoorziening in de wereld. Met de opwarming van de aarde gaan grote landbouwgronden verloren gaan, terwijl de wereldbevolking jaarlijks met ruim 100 miljoen groeit. Deze nieuwe monden op deze planeet moeten gevoed worden en daarom zal de regering deze sector de nodige ondersteuning (incentives) moeten geven, waardoor wij voedsel voor ons en voor de wereld blijven produceren.

Hardeo Ramadhin

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

17-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics