Nickerie.Net, donderdag 19 april 2012


Nickerie krijgt eerste kunstgras voetbalveld

Nickerie krijgt een compleet mini-voetbalveld met verlichting en omheining. Het project heeft een waarde van 100.000 euro. De Suriprofs heeft besloten dit project te helpen realiseren toen de WINgroep bij het bestuur aanklopte.

Het bedrijf Edelgras zal voor het kunstgras zorgen. De bijdrage van de WINgroep is het ter beschikking stellen van de locatie en het bouwrijp maken daarvan.

De WINgroep moet ook zorgdragen dat het speelveld goed onderhouden wordt. Hiervoor is er een commissie die namens de WINgroep het beheer gaat voeren over het sportveld. De commissie moet zorgen voor onderhoud en exploitatie van het sportveld.

Het speelveld moet medio mei al gereed zijn zodat de opening eind mei kan geschieden. Het veld zal een oppervlakte hebben van 21m x 42m. Dit formaat is ongeveer de helft van een standaard voetbaldveld, dat gemiddeld 50m breed en ca. 100m lang dient te zijn. De opening zal dan geschieden door de voorzitters van de Suriprofs, Stanley Menso en van de WINgroep, Antoine Elias.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / Fos Netwerk

19-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics