Nickerie.Net, donderdag 19 april 2012


"Waarheidscommissie op basis van amnestiewet 'onacceptabel'

De Nationale Assemblee buigt vandaag in huishoudelijke vergadering over de 'waarheids- en verzoeningscommissie' die bij wet ingesteld zal worden. Essayist Theo Para vindt dat op basis van de amnestiewet deze commissie onacceptabel is. Hij noemt het "een belediging van de slachtoffers en nabestaanden en een ondermijning van de rechtsorde".

De waarheids- en verzoeningscommissie van de amnestiewet, waar nu in allerijl door de pro-daders DNA-leden een wet voor wordt gemaakt, is een voortzetting van de onmenselijke behandeling van de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden en andere ernstige schendingen van de rechten van de mens. Wanneer slachtoffers en nabestaanden het recht op een eerlijk proces wordt ontzegd, wordt hen naar het Amerikaanse Verdrag voor de Mensenrechten mentaal en moreel leed aangedaan. In de oorspronkelijke versie van de initiatief amnestiewet werd met geen woord gerept over een waarheids- en verzoeningscommissie. De idee voor zo een commissie kwam dan ook niet voort uit een behoefte aan genoegdoening voor slachtoffers en nabestaanden, maar uit de behoefte van de machthebbende daders met een surrogaat recht de aandacht af te leiden van hun verwerpelijke inmenging in de onafhankelijke rechtspraak.

Vlucht vooruit

De poging het 8 decemberstrafproces stop te zetten, uit angst voor de waarheid en het recht, heeft als een boemerang gewerkt. De breed gedragen nationale en internationale kritiek op de amnestiewet dwong de pro-daders coalitie tot een vlucht vooruit. Ze vergaten hun eerdere argument een streep onder het verleden te willen zetten, en besloten nu maar in een door hun georkestreerde commissie de ‘echte waarheid’ te gaan fabriceren. Zij willen het onafhankelijk strafproces vervangen door een politiek proces. Terwijl de mensenrechtenbeginselen van de OAS worden geschonden, wordt de OAS ingeroepen voor hulp bij de zogenaamde waarheids- en verzoeningscommissie.

Geleend gezag als dekmantel voor de het gemanipuleer met het leed van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Slechts ethische analfabeten geloven dat een ‘Wet Waarheidscommissie’ getekend door de hoofdverantwoordelijke voor ontvoering, marteling en moord, ook van kinderen en zwangere vrouwen, op vertrouwen kan rekenen. Dat de pro-daders parlementariërs denken dat hun hypocriete commissie gaat werken, bewijst hun snel groeiende vervreemding van de maatschappelijke realiteit en het rechtsgevoel van de vredelievende Surinamers. Men hoeft geen profeet te zijn om te weten dat de voorgenomen commissie noch de waarheid, noch verzoening zal brengen, maar verwarring en conflict.

Misdrijven tegen de menselijkheid

In sommige landen waar waarheidscommissies enig gezag hadden, kregen daders amnestie na de waarheid te hebben verteld en/of excuus te hebben aangeboden. Bij de zogenaamde waarheids- en verzoeningscommissie hebben verdachten zonder enige verantwoording te hoeven afleggen op voorhand al amnestie gekregen. Het zou als een schuldbekentenis kunnen worden opgevat. Schuld aan zeer ernstige misdrijven waaronder massamoord.

Rechtsgeleerden vinden de decembermoorden misdrijven tegen de menselijkheid. Daar kan naar internationaal recht en de mensenrechtenverdragen waar Suriname partij van is, helemaal geen amnestie voor worden verleend. Straffeloosheid is geen morele, maar immorele ‘oplossing’, want product van de gewapende dreiging van de schenders van de mensenrechten en de morele capitulatie daarvoor. Met de amnestiewet, die een openlijke schending van grondwet en de internationale rechtsorde markeert, is de legitimiteit van het huidige bewind dubieus geworden en is het gerechtvaardigd nu weer te spreken van een regime. Een waarheids- en verzoeningscommissie op basis van de amnestiewet, gefabriceerd door het dadersregime, is een belediging van de slachtoffers en nabestaanden en een ondermijning van de rechtsorde. Zij is onacceptabel en verdient nationaal en internationaal een boycot.

Theo Para

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

19-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics