Nickerie.Net, maandag 30 april 2012


Spanning politici en professionals verknalt onderwijsontwikkeling

Henry Ori vindt dat Shirley Sitaldin niet in staat zal zijn een goede job te doen als minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. De onderwijsdeskundige meent dat er flink gemanipuleerd is met de voordracht. Volgens hem is er geen sprake van 'depolitisering' van dit departement, zoals president Desi Bouterse het heeft aangekondigd. Hij was ook betrokken bij deze kwestie en geeft zijn visie op Starnieuws. De op handen zijnde benoeming van de nieuwe minister van Onderwijs en Volksontwikkeling mw. drs. S. Sitaldin zet veel kwaadbloed in de samenleving. Hoezeer ik niets tegen de persoon heb, en ik haar het voordeel van de twijfel gun, moet ik op de case ingaan. Ik krijg dagelijks vragen van burgers hoe het komt dat ik niet gevraagd ben voor deze post. Het is goed om de samenleving te informeren over deze zaak. H. Ori is degelijk betrokken geweest bij het proces van werving en selectie van de kandidaat minister MINOV. Maar, in het politieke bedrijf in Suriname gebeuren er vreemde dingen, irrationele zaken en deze zaken zijn niet altijd begrijpelijk voor de gewone burger.

Onderwijsdeskundige Henry Ori

Spanning politiek en professionals

Surinames ontwikkelingsvraagstuk heeft te maken met de spanning tussen politici en professionals. Incompetentie en non-valeurs zitten op de voorgrond en professionals worden geweerd in ons land. Met deze politieke cultuur van normen en waarden ontwikkel je geen land. Dat merken we al jaren. Een kort relaas van de opeenvolgende gebeurtenissen. Een jaar geleden ben ik gevraagd om zitting te nemen in de Task-force Voorbereiding Onderwijsvernieuwing (TF-VO) namens de president. Ondanks mijn twijfels over de namen die werden genoemd als leden, heb ik toegezegd om mee te willen denken over het onderwijs, belangrijk voor de toekomst van Suriname.

Aanvankelijk waren vier personen gevraagd voor de TF, maar op de dag van de installatie van de presidentiŽle Task-Force waren het plotseling negen leden! De TF-VO heeft in de afgelopen maanden haar werk gedaan, maar nog niet afgerond. Gaandeweg is gebleken dat het onderwijsbeleid vanuit het MINOV maar niet van de grond komt. Het contact tussen TF-VO en MINOV verslechterde met de minister. Dit had te maken met het wantrouwen van de zittende minister, zichtbare vormen van corruptie en de daarmee gepaard gaande onzekerheid.

Voordracht

Als lid van de TF heb ik als technocraat mijn werk gedaan en mij binnen de groep verdienstelijk gemaakt om methodologisch de onderzoeksvragen en de onderzoeken op gang te brengen. Daarvoor was ik wel deskundig. Ik heb bezoeken aan het ministerie in de hoedanigheid als lid van TF vermeden om rolverwarring te voorkomen. Op een zeker moment vernam ik binnen de TF dat het kabinet zou worden gewijzigd. Ook het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zou onderdeel zijn van de herschikking en wijzigingen. Wat ik niet wist is dat achter de rug om van de leden van de TF de voorzitter van de TF, dr. Eddy Jozefzoon een voordracht had gedaan bij de president voor de vervanging van de huidige minister Sapoen. De logica ontging mij om een dergelijke voordracht te rechtvaardigheden.

Ik heb zelf de voordracht en informatie nagelopen en het bleek waar te zijn. Ik heb de leden van de TF geÔnformeerd en eenieder was erg ontdaan, want nooit was er sprake van een eerlijke en inhoudelijke discussie over de vervanging van de minister. Ik heb binnen de TF gepleit voor een functieprofiel van de minister en een zorgvuldige selectie. Dit was reden voor de leden van de TF om de president aan te schrijven en prompt kreeg de hele TF een uitnodiging voor een gesprek op het kabinet van de president.

Misleiding

Op die bewuste dag liet de president (vrij vertaald) merken dat hij eigenlijk op een verkeerd been was gezet en dat er misleiding in het spel was. Aan hem zou zijn verteld dat de voordracht voor de kandidaat-minister MINOV ťťn was van de totale TF. De president heeft in het gesprek onderstreept hoe belangrijk hij onderwijs en onderwijsbeleid vindt en dat er versterking moest plaatsvinden op het ministerie met onderwijsdeskundigen. Ori was voor hem een goede en acceptabele voordracht en ook anderen hadden hem deze naam aanbevolen. Hij wil daarom het ministerie uit de directe politieke invloed van politieke partijen. Zijn profiel ging het liefs uit naar een technocraat buiten de huidige coalitie.

De TF kreeg de opdracht om alsnog met een kandidaat te komen. Hetzelfde was inmiddels gebeurd met de TF Volksgezondheid en men had een breed gedragen kandidaat voorgedragen. De voorzitter van de TF dr. Eddy Jozefzoon speelde vervolgens vals spel door zijn eerdere voordracht S. Sitaldin veilig te stellen door te manipuleren met informatie en personen. Hij moest zijn politiek gezicht redden. Daags na de bijeenkomst werden de individuele leden van de TF gemanipuleerd met beloftes om tegen H. Ori als kandidaat-minister te strijden. Uiteindelijk werden allerlei politieke drogredenen en gelegenheidsargumenten bedacht en daardoor een dam opgeworpen tegen de kandidatuur H. Ori en slechts het lid dr. A. Kramp heeft zijn been stijf gehouden. Hij was de mening toegedaan dat de beste kandidaat met de beste kennis en ervaring dr. H. Ori was en geknipt voor de job. De heer Jozefzoon heeft toen per brief aan de president medegedeeld dat de TF gekozen heeft voor S. Sitaldin.

Ernstig oneens

Ik heb kenbaar gemaakt dat de kandidaat Sitaldin een regelrechte ramp is voor het onderwijs en onderwijsveld en dit echt een drama is voor de Republiek Suriname. Wat is de track record van deze kandidaat; men doet aan grove onderschatting van zichzelf? Sitaldin mist belangrijke kwaliteiten en competenties om een goede invulling te kunnen geven aan de functie. Onderwijsbeleid was tot nu niet van de grond gekomen en een goede dialoog moest worden voorbereid. Het uiteindelijke verhaal is dat de TF leiding zal geven aan het ministerie en dat in feite de voorzitter van de TF poiltiek onderwijsbeleid onder zich krijgt. Dat betekent dat de belangen van het land ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van individuen.

Het is treurig dat er wordt geschermd met het verhaal van een technocraat en depolitisering van het MINOV. Niets blijkt in de praktijk en de uiteindelijke keuze waar te zijn. Ook het verhaal dat het onderwijsveld de kandidaat zou hebben voorgedragen, is een pertinente leugen. Wanneer het op een verkiezing moet uitdraaien dan weten wij dat Mw. Sitaldin het niet zou redden. Het MINOV heeft een slecht imago opgelopen de afgelopen jaren en heeft een vakspecialist nodig. Een keiharde manager is nodig om personeel en management te motiveren en een crisismanager, die in staat is nieuwe bruggen te bouwen naar het onderwijsveld en de politiek. Er zijn verschillende betere kandidaten voorhanden in Suriname, en Ori hoeft echt geen minister te worden want hij heeft het druk genoeg dagelijks met diverse nuttige werkzaamheden. Ik ben het wel ernstig oneens met de voordracht van Mw. S. Sitaldin. Helaas heeft de politiek het primaat en daarom heb ik ook bedankt als lid van de presidentiŽle Task Force Voorbereiding Onderwijsbeleid.

Dr. Henry R. Ori

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

30-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics