Nickerie.Net, dinsdag 01 mei 2012


Agrarisch Krediet Fonds (AKF),  1 miljoen euro slechts een druppletje op een gloeiende plaat

Uit de pers hebben wij vernomen dat het Agrarisch Krediet Fonds een bedrag van 1 miljoen Euro krijgt om de rijstboeren tegemoet te komen tegen zachte voorwaarden. Dit zeer nobel streven van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal niet veel soelaas brengen aan de rijstboeren. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat op jaarbasis ongeveer 60.000 ha wordt ingezaaid (beide seizoenen). Een zachte lening, ter ondersteuning van de rijstbouw, per ha voor de rijstbouw wordt dus (€ 1000.000,00 / 60.000)= Euro 16,67 (SRD 75,00). Dit bedrag is een druppel op een hete plaat. Er wordt zoveel bekendheid gegeven aan het Agrarisch Krediet Fonds, terwijl de beleidsmakers precies weten dat een lening van 1 miljoen Euro niet toereikend is voor deze sector.

De rijtbouw consumeert 165 liter diesel per ha. Om 1 ha rijst te verbouwen (vanaf de grondbewerking tot het eindproduct) heeft de sector 165 liter diesel nodig. Elke Nickeriaan, elke Coroniaan (elke rijstboer) weet dat bij een inzaai van 60.000 ha op jaarbasis, de rijstboeren vanaf januari 2011 ongeveer SRD 2,00 per liter diesel extra moeten betalen. Per ha wordt dat in geld uitgedrukt (165x SRD 2,00)= SRD 330,00. Bij een inzaai van 60.000 ha verdient de overheid extra uit deze sector (60.000 x SRD 330,00)= SRD 19.800,00,00. Deze eenvoudige berekening geeft ons duidelijk aan dat de overheid niet serieus bezig is met de agrarische sector, met name in de rijstbouw. Al die mooie beloften welke via de radio en de televisie door beleidsmakers gepresenteerd worden, geven ons een vertekend beeld. De overheid verdient vanaf januari 2011 aan de verkoop van diesel nu extra SRD 19,8 miljoen. De overheid zou tenminste de helft van dit bedrag, welke neerkomt op SRD 9,9 miljoen, terug moeten geven aan de rijstboeren van Coronie en Nickerie in de vorm van ondersteuning.

Minister LVV moet opkomen voor de boeren

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij wil Suriname tot de agrarische schuur van het Caribische gebied maken. Met praten en mooie verhalen gaat dat niet lukken. De minister van LVV moet met deskundigen (landbouwingenieurs, economen, bodemkundigen) een goed beleid ontwikkelen om Suriname daadwerkelijk tot de agrarische schuur van de regio te maken. Met beleidsadviseurs als Salam Somohardjo gaat u dit ministerie niet tot grotere hoogte kunnen brengen. Deze beleidsadviseur begrijpt niets van de agrarische sector. Hij is niet in staat om de FAO-rapporten te bestuderen om een agrarische visie te kunnen presenteren. Het is geen schande als een mens geen kennis heeft van bepaalde zaken, maar als mens moet je ook een principe (moraal), een filosofie hebben om te weigeren om een bepaalde job te doen waar jij geen kaas van heb gegeten.

De Peter principle

De Amerikanen hebben veel wetenschappelijk onderzoek gedaan over mensen die een leidinggevende functie accepteren, maar in principe niet geschikt zijn voor die functie. Mensen die zulke functies accepteren en het werk niet aan kunnen, komen dagelijks met hoofdpijn thuis, zij worden agressief, zij krijgen ruzie met hun wederhelft en een ieder die commentaar levert, ziet men als een vijand. “The Peter Principle”, een wetenschappelijk onderzoek heeft veel stof doen opwaaien, vooral in de rijke, geďndustrialiseerde landen. In de grote wereld kijkt men naar deskundigheid, kwaliteit, opleiding, ervaring, bereid zijn innovatieve ontwikkelingen bij te houden en niet naar politieke loyaliteit. Het is een grote, nationale schande, een grote belediging, een grote minachting voor allen die studeren op de universiteit of een hoge school (na 37 jaar onafhankelijkheid, azaadi, merdeka) om toe te zien dat een politicus als Salam met een Ulo-diploma beleidsadviseur wordt bij het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en afgestudeerden van de universiteit thuis zitten. Hoe gaan wij dit land tot de agrarische schuur van het Caribische gebied maken met zulke beleidsadviseurs. De president van de republiek moet een keertje alle beleidsadviseurs van alle ministeries, zonder uitzondering, een keertje onder een vergrootglas plaatsen. Alle pseudo-deskundigen c.q. beunhazen als beleidsadviseurs, zonder aanzien des persoon, moeten bedankt worden als men werkelijk goed meent met dit land.

Hardeo Ramadhin

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden / FOS Network

01-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics