Nickerie.Net, dinsdag 01 mei 2012


Voor het volk de hoogste tijd om ook Bouterse te reshuffelen

De reshuffeling van de ministers doet me terug denken aan de sombere jaren van ’80, toen  ministers in die periode als luiers en pampers verwisseld werden door de toenmalige militaire dictactor Desi Bouterse, thans president van Suriname tevens hoofdverdachte van de decembermoorden. Evenals de aanname van de amnestiewet is de reshuffeling van de ministers een vorm van dictatuur. De aanname van de amnestiewet is een bekentenis van de decembermoorden van 1982, en de reshuffeling een bekentenis van het falend beleid dat thans gevoerd wordt. Het zou wel van goed fatsoen getuigen, wanneer president Desi Bouterse eerst zijn eigen beleid, en dat van vice president Robert Ameerali geëvalueerd had, alvorens het beleid van de ministers af te kraken en de ministers te reshuffelen. Wellicht zou de president dan tot de conclusie zijn gekomen dat zowel de vice president als hij duidelijk gefaald hebben om leiding te kunnen geven aan de huidige regering. Derhalve is het goed als deze twee heren door het volk laten reshuffelen door vervroegde algemene verkiezingen uit te schrijven. Hierbij wordt het volk dan in de gelegenheid gesteld om de judassen uit het parlement te knikkeren.

De kiezers kunnen dan nieuwe onkreukbare parlementariërs kiezen die de rechtsstaat omarmen en de dictatuur krachtig verwerpen. Het parlement zal dan op haar beurt een dynamische en energieke vice president en een president moeten kiezen die aan de aspiraties van het volk kunnen voldoen. Het koppel Bouterse/Ameerali voert een financieel beleid dat alles behalve prudent is, derhalve is het noodzakelijk dat zij snel het veld moeten ruimen.

De huidige regering is al begonnen om dubieuze lenigen aan te gaan met het buitenland, de huidige generatie, kinderen, kleinkinderen en het nageslacht zullen opgezadeld worden met grote schulden. Het is glashelder dat het overgrote deel van de ministers niet deugen en derhalve is het op zijn plaats dat ze vervangen moeten worden. Echter is de vraag of de ministers, de schuld van alles moeten krijgen dat ze slecht hebben gepresteerd?

Is het gelegen aan hun bekwaamheid of heeft dat gelegen aan andere factoren, die ertoe geleid hebben, dat de ministers niet uit de verf gekomen zijn om  hun beleid te maken. Naar mijn mening is de slechte prestatie gelegen aan twee factoren, namelijk: onbekwaamheid van de ministers en de bemoeienis van de president middels ‘presidentiële commissies. De ministers missen de nodige capaciteiten om het beleid te kunnen maken en uit te voeren.

Door de presidentiële commissies zijn de ministers aan hun handen en voeten gebonden om hun werk naar behoren te kunnen doen. Ik had al eerder aangegeven dat een commissie een soort ezelbrug is, soms is het goed dat er commissie is. Echter als er te veel commissies zijn, dan weten de ezels niet meer over welke brug ze moeten lopen en dat gebeurt er met de vele presidentiële commissies.

Deze commissies rapporteren rechtstreeks aan de president, waardoor de ministers niet eens weten wat op zijn/haar ministerie gebeurt. Derhalve kan je gewoon zeggen dat de slechte prestatie van de ministers, deels op het conto van de president geschreven kan worden. Voor zover mij bekend is hebben de ministers nimmer de ruimte gekregen om zelfstandig hun beleid te kunnen maken en uit te voeren.

Het is publiek geheim dat er vanuit het kabinet van de preisdent het beleid wordt gemaakt, derhalve kan je niet verwachten van de ministers dat ze goed zullen presteren. De ministers zijn niet onafhankelijk om zelf hun beleid te ontwikklelen, ze worden gedwongen om naar de pijpen van de adviseurs en de president te dansen. De adviseurs van de president handelen op basis van hun eigen inzichten, overtuigingen en argumenten.

Als het goed gaat met het beleid dan wordt de president de hemel ingeprezen en als het slecht gaat, dan is het de schuld van de ministers, de vorige regering of Nederland. Zo simpel is dat ‘Ding’. De huidige president is haast 21 maanden aan de macht, en hij geldt als de minst presterende president die Suriname ooit heeft gekend. Sinds zijn aantreden heeft hij slechts op ad hoc basis geregeerd.

Nogmaals, alles wat verkeerd gaat in het land wordt in de schoenen geschoven van de vorige regering, Nederland en nu de te reshuffelen ministers van het huidige kabinet. De schuld geven aan anderen door de persoon van Desi Bouterse zijn we langzamerhand gewend, neem als voorbeeld: De decembermoorden in 1982, de Moiwana slachting 1986, de moord op politie inpecteur Gooding in 1990, de kerstcoup in 1990, het falendbeleid van 1996-2000 en nu het falendbeleid tot heden.

Volgens de president heeft hij niets te maken met deze zaken, anderen hebben het gedaan. De persoon van Desi Bouterse is zo heilig dat hij niet eens een vlieg kwaad kan doen, laat staan een mens.  Het volk is het kind van de rekening, zij moet het gelag betalen voor alles wat verkeerd gaat in dit land. En president Desiré Delano Bouterse hoeft voor niets te vrezen, hij wordt toch niet gereshuffeld, want hij is toch ‘kind’ van God.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden / FOS Network

01-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics