Nickerie.Net, vrijdag 11 mei 2012


Pater Choennie: “Uitspraken Bouterse slaan op niets”

-door Merredith Bruce-

Paramaribo - Volgens pater Karel Choennie van het RK-Bisdom Suriname slaan de op de eenheidsbijeenkomst gedane uitspraken van president Desiré Bouterse op niets. “Zijn uitspraken slaan nergens op”, zegt de pater ietwat nuchter tegenover de krant. Op een zaterdag jongstleden belegde verzoeningsmanifestatie van de drie coalitiepartijen ABOP, Pertjajah Luhur en de Nationale Democratische Partij haalde het staatshoofd flink uit naar onder meer personen, die onlangs aan een stille mars deelnamen en volgens Bouterse met hun uitspraken het regeerbeleid poogden te destabiliseren. Zo merkte hij op, dat de toekomst er goed uitziet voor Suriname en voegde hij eraan toe: “Juist op dit moment komen aanvallen om ons af te leiden van ons doel. Met alle Bekkers en Choennie’s”, verwijzend naar monseigneur Wilhelmus de Bekker en pater Karel Choennie. Choennie zegt niet te weten wat de president met zijn uitlatingen bedoelde. “Ik wil er geheel niet op reageren, want ik weet niet waar hij zijn uitspraken vandaan heeft en wat hij daarmee bedoelde”, zegt de geestelijke. Verder vindt Choennie, dat er geheel op basis van eigen verantwoordelijkheid gepleit wordt voor het behouden van de rechtsstaat Suriname. “Ik denk dat wij in een democratie leven”, voegt hij er met beslistheid aan toe.

Verzoening nabestaanden

Op de vraag in hoeverre de verzoeningsbijeenkomst daadwerkelijk in verbroedering onder de gemeenschap zal resulteren zegt de geestelijke, dat deze slechts voor de bewuste coalitiepartners geldt. “Misschien wel tussen die drie”, vermoedt Choennie. Choennie is van oordeel, dat er naast verzoening tussen de partijleiders Bouterse, Somohardjo en Brunswijk er ook sprake van verzoening moet zijn met de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 december slachting. “Vergeving moet komen voor degenen, die het leed ondergaan”, zegt hij hierop voortbordurend. Op de uitspraken van de aanwezige geestelijke leiders tijdens de volksmanifestatie wenste Choennie niet in te gaan. Tegen vier uur vanmiddag bood het Comité Behoud Rechtsstaat Suriname een petitie aan De Nationale Assemblée aan, waarin het zijn ongerustheid over de Amnestiewetswijziging kenbaar maakt en tevens de terugdraaiing hiervan bepleit. Het Comité Christelijke Kerken, waar het RK-Bisdom lid van is, behoort ook tot de organisaties verenigd in het Comité Behoud Rechtsstaat Suriname. “De meerderheid die tegen deze ontwikkeling is, mag haar standpunt ook kenbaar maken”, reageerde hij hierop tot besluit.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

10-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics