Nickerie.Net, donderdag 10 mei 2012


Waterpeil Nanizwamp stabiel

Het waterpeil in de Nanizwamp wordt stabiel gehouden door de Waterbeheersinstanties in Nickerie. Op dit moment wordt het overtollig water gespild om het juiste waterniveau te bereiken en behouden. Het water in de zwamp is 3.21 m NSP (Normaal Surinaams Peil). De Nanizwamp is cruciaal voor het irrigatiewater voor de boeren.

6c9f3835e641b371f83b5c6ea217373d.jpgDe vertegenwoordigers van de Waterbeheersinstanties in Nickerie. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh was ook aanwezig. (Foto: OWMCP)

Richenell Small, waarnemend directeur van het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP) zegt aan Starnieuws dat zij het waterpeil constant monitoren. Het hoofddoel van het waterschap is immers om irrigatiewater te leveren aan de boeren en ervoor te zorgen dat het overtollig water wordt weggevoerd. Het kritieke punt van de Nanizwamp is 3,5 m NSP. Small legt uit dat bij die peil het kan voorkomen dat dammen doorbreken door de waterdruk.

De inzaaiperiode voor de najaarsoogst is vastgesteld op 15 mei tot 15 juli. Boeren die zich niet hebben gehouden aan het inzaaischema van de voorjaarsoogst zijn nog steeds bezig hun oogst binnen te halen. Het is te verwachten dat zij in de problemen zullen komen bij de nieuwe inzaai. Tijdens de inzaaiperiode zullen de boeren water voor de irrigatie van hun arealen onttrekken aan de Nanizwamp. “Dan gaan we niet meer spillen”, zegt Small. Op dit moment is het de kunst om het waterpeil stabiel te houden. De Meteodienst heeft in de komende dagen meer neerslag voorspelt. Technisch is het volgens Small mogelijk dat binnen één dag met zware neerslag, de Nanizwamp haar kritiek punt bereikt. “We zijn daarom constant in overleg, ook telefonisch houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.”

Opschonen kanalen

Het overtollig water wordt afgevoerd via de overlaten South Drain op kam 13 en Pand E. Tijdens het overleg van de waterbeheersinstanties op woensdag is voorgesteld om ook de hoofdinlaten van Wouw, IKUGH en HA alvast open te maken om de irrigatieleidingen op peil te houden. De hoofdafvoerkanalen Nannikreek, South Drain en Pand E moeten hoognodig worden opgeschoond om een vlotte afvoer van het overtollig water te hebben. Charles Perk van het ministerie van Openbare Werken afdeling Nickerie heeft aangeboden met een dragline alvast het South Drain kanaal op te schonen.

Er komt een gezamenlijke veldinspectieteam die de veldwaarnemingen moet rapporten en voorstellen moet doen aan het overlegorgaan voor een effectievere en efficiëntere waterbeheer in de polders. De aandacht zal gericht zijn op de onderhoudssituatie van zowel de natte als droge infrastructuur, het verantwoord omgaan met de kunstwerken, watergebruik en eventuele calamiteiten. Small benadrukt dat belanghebbenden in de polders zich ook moeten inzetten om hun eigen waterwegen en dammen goed te onderhouden.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

10-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics