Nickerie.Net, vrijdag 11 mei 2012


LVV Nickerie getraind in opzetten plantenkassen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het personeel van zijn departement in Nickerie de afgelopen maanden getraind in het opzetten en onderhouden van plantenkassen. Volgens Humphrey Warsowikrama, ressortleider tevens co÷rdinator van het project plantenkas Surisombra, zullen de medewerkers het geleerde overdragen aan ge´nteresseerden in Nickerie.

7fb3b0bfec0134390021e5427246f61e.jpgEen deel van de tomaten geteeld in de kas.

Boeren zullen aangemoedigd worden om hun groenten in kassen te gaan telen. Volgens de co÷rdinator is het bewezen dat de opbrengst in een kas meestal drie maal zoveel is als de productie in het veld. In een kas kan het groeiproces worden gereguleerd. De boer is niet afhankelijk van weersinvloeden. In een kas kan bepaald worden hoeveel licht toegelaten wordt en hoeveel water aan de planten wordt toegediend.

Veilig en gezond

Het project is twee jaar geleden voor het eerst gestart te Kwatta en was meteen een succes. Vooral de veilige manier waarbij de groente is beschermd tegen rondstruinende pesticiden, werd als zeer positief ervaren. Ook de grote opbrengst op een kleiner oppervlakte bleek aantrekkelijk. Warsowikrama benadrukt dat - na de pilot in Kwatta - Nickerie het eerste district is waar een plantenkas van 8 x 15 meter door LVV is opgezet. In dit district wordt aan rijstbouw gedaan en vindt bespuiting met pesticiden vaker plaats. Hierdoor kunnen ook de groenten aangetast worden. Op een veilige manier telen in plantenkassen is een gezonde oplossing voor mens en milieu.

Intussen is te Groot Henarpolder een kas opgezet die binnen twee maanden al goede opbrengsten haalt. Er is een aanvang gemaakt met de teelt van tomaten maar elke groentesoort kan in een kas gedijen. De aanmaak van een kas kan tussen de SRD 6000 en SRD 7000 kosten, afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt. LVV wil overal in het land plantenkassen opzetten, ook in het binnenland. In Coronie is al een aanvang gemaakt met dit project. Boeren zijn enthousiast over deze methode en LVV heeft blijvende ondersteuning toegezegd. De plantenkas in Nickerie is overgedragen aan LVV regio West. De opbrengst zal gedistribueerd worden onder de bejaarden- en kinderentehuizen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

11-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright ę 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics