Nickerie.Net, maandag 14 mei 2012


Zangeres Denise Jannah verwerpt de Amnestiewet

Paramaribo - Zangeres en zangpedagoge Denise Jannah geeft aan tegenstander te zijn van de amnestiewet in Suriname, omdat er volgens haar niet in een lopend proces mag worden ingegrepen. “Ik ben niet op zoek naar vergelding, maar in Suriname wil men niet erkennen. Men wil wel vriendjes worden.” “A san ne wroko so. Zo werkt het niet”, zegt Denise Jannah (Paramaribo, 5 november 1956) ferm. Ze is nog geen week terug uit Rwanda waar een verzoeningscommissie aan het werk is, net zoals dat in Zuid-Afrika het geval is geweest. “Voorstanders roepen dikwijls dat Suriname dat ook dan doen.

Zangeres en zangpedagoge Denise Jannah

Het grote verschil is dat er in Zuid- Afrika is gewerkt met erkenning van daden. Om te komen tot verzoening, vergeving en bepaalde oplossingen moet men zich groot genoeg en tegelijkertijd nederig genoeg achten om zaken te erkennen.” Pas dan kan er volgens Jannah heling, verzoening en vergeving plaatsvinden. Vrijdag 11 mei was voor veel Surinamers een spannende dag.

Hoe de krijgsraad zou omgaan met de amnestiewet waarmee de daders van de Decembermoorden uit 1982 een eventuele bestraffing zouden kunnen ontlopen, was het gesprek van de dag. Dat de bal nu is teruggelegd bij de auditeur- militair, vindt Jannah een correcte juridische gang van zaken. “Het is een hele stap om de wet meteen naar de prullenbak te verwijzen.

Er is nog niet 100% beslist, maar er is wel het duidelijk signaal afgegeven dat de amnestiewet niet op de juiste gronden is geschoeid.” Het Openbaar Ministerie moet nu onderzoeken of inmenging in een lopend proces toelaatbaar is. Een haatdragend persoon vindt zij zichzelf niet. Haar kritiek bedoelt ze naar eigen zeggen ‘heel liefdevol’. “Ik ben niet op zoek naar vergelding. Ik geloof daar niet in. Die genocide in Rwanda vond 17 jaar geleden plaats, maar je ziet nog steeds ontzettend veel trauma, pijn en verdriet.

Tegelijkertijd zie je een bepaalde focus. De president van het land zegt dat zij vooruit willen en daarbij mag er geen Rwandees worden achtergelaten. Dan is een verzoening- en waarheidscommissie heel op z’n plaats.” De schrik en de angst die de gebeurtenissen in ’82 met zich meebrachten kan zij zich nog heel goed herinneren. Jannah was op dat moment in Nederland. “Mijn vader zat toen in het parlement. Het was eigenlijk ongelofelijk. In de eerste instantie verwacht je niet dat zoiets Suriname kon gebeuren. Een deel van de slachtoffers kende ik.”

Genocide

Niet alleen de 15 moorden die er toen werden gepleegd hebben haar aandacht. “Ik denk ook aan de militairen en politieagenten die hebben geleden. Elke dode is er één teveel. Elke Surinamer die in die periode z’n leven heeft moeten verliezen, elke Surinamer die tijdens de Moiwana-oorlog zoek is geraakt in de bossen, is een treurig geval. Hoeveel mensen uit het leger in die tijd zijn vandaag aan de dag niet het spoor compleet bijster? Je kunt je afvragen of Bouterse omkijkt naar die mensen.”

Als ze luistert naar de uitspraken die Bouterse tot nu toe heeft gedaan, verwacht ze niet dat hij ooit zijn daden zal erkennen. “Mijn verwachtingen zijn wat dat betreft minimaal. Eerst is hij hoofdverantwoordelijke, daarna weet hij nergens van en vervolgens moeten we niet zo moeilijk doen, omdat hij doet heel erg z’n best om het nu goed te doen. Natuurlijk verdient hij een schouderklopje wanneer hij iets goed doet, maar aan bepaalde kernpunten voorbijgaan en zaken bagatelliseren, ridiculiseren en minimaliseren vind ik niet prettig.”

Misbruik Bijbel door bisschop Steve Meye

Volgens Jannah is het respect voor elkaar nu ver te zoeken. “Als ik hoor dat er een bijeenkomst komt met als sleutelwoord verzoening heb ik bepaalde verwachtingen. Maar dan staat er een bisschop die uit naam van God en met de Bijbel in de hand mij komt vertellen dat als ik meeloop tijdens de protestmars, ik negatief ben en mij zelfs staatsvijandelijk opstel. Sorry, maar daar moet ik heel hard om lachen. Ik vind dat je God misbruikt als je de bijeenkomst besluit met een dansje op het nummer ‘Gado na wan bun Gado’ (God is een goede God).” Wat voor haar de worst case scenario zou zijn? “Als het proces wordt stopgezet en er een waarheidscommissie wordt opgezet. Het zou mij in mijn gevoel van gerechtigheid diep kwetsen.” (Dominique Snip) Bron: Wereldjournalisten

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang / Wereldjournalisten

11-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics