Nickerie.Net, dinsdag 15 mei 2012


Hakrinbank voorspelt gunstige economische vooruitzichten

De economische vooruitzichten voor dit jaar en op middellange termijn zijn volgens het jaarverslag van de Hakrinbank 'overwegend gunstig'. Er wordt US$ 3,5 miljard geÔnvesteerd in de mijnbouwsector (goud, uitbreiding olieraffinaderij en bauxiet). De overheid heeft in het Ontwikkelingsplan ook investeringen aangekondigd in civieltechnische en sociaaleconomische infrastructuur.

dfd0cde779ac070d5bcfd45884f4b796.jpgAlgemeen directeur Jim Bousaid

De expansieve plannen bergen het risico in zich van het doen van een te groot beslag op de beperkte uitvoeringscapaciteit. Dit kan volgens de directie van de bank tot oververhitting van de economie. Wijs beleid van de private ťn publieke sector moet de economie op het pad van evenwichtige en duurzame ontwikkeling houden, zegt de directie van de bank, onder leiding van algemeen directeur Jim Bousaid is het gisteren gepresenteerd jaarverslag over 2011.

Opmerkelijke toenamen De overheidsontvangsten en schenkingen op kasbasis zijn vorig jaar volgens cijfers van het ministerie van FinanciŽn fors gestegen en wel met ongeveer 44% tot SRD 3,6 miljard. Dit komt neer op circa 35% van het bruto binnenlandse product. Aan belastingen werd 32% meer geÔnd, terwijl er bij de niet-belastingontvangsten sprake was van een verdubbeling.

"Factoren die tot deze opmerkelijke toename bijdroegen, waren vooral de verkregen afdrachten uit de goud- en aardoliesector, die ruim 35% van de totale staatsontvangsten uitmaakten", meldt de Hakrinbank. Staatsolie droeg US$ 225 miljoen af, Iamgold US$ 146 miljoen en Suralco's aandeel was slechts US$ 17 miljoen vorig jaar. Volgens het verslag ging een belangrijk invloed ook uit van de devaluatie van de Surinaamse munt. De prijzen van goederen en diensten werden mede hierdoor opgestuwd. De verhoging van de belasting op brandstof was ongeveer 40%.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

15-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics