Nickerie.Net, donderdag 17 mei 2012


VHP-delegatie naar Nickerie

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei gaat de tweede grootste politieke partij in Suriname, de VHP, met een delegatie naar Nickerie. De delegatie staat onder leiding van de voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi en bestaat verder uit andere hoofdbestuursleden, uit leden van de ondersteuningsgroep VHP-Nickerie, de Mediaraad, leden van de Adviesraad en het Wetenschappelijk Bureau. Het doel van dit bezoek heeft een veelzijdig karakter. Er zal informatie verstrekt worden met betrekking tot de organisatie van de kernen, informatie voor de structuur van de partij in Nickerie en uiteraard zal ook veel aandacht besteed worden aan de sociaal-economische, politieke en maatschappelijke vraagstukken in Suriname. De nationale en de internationale ontwikkelingen zullen ook meegenomen worden.

Suriname is een klein land, met nauwelijks 500.000 zielen. Wij moeten als natie ons volledig inzetten om dit land Suriname een waardige plaats op de wereldkaart geven. Wij moeten als natie een voorbeeld voor de rest van de wereld zijn in positieve zin. De voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi, heeft bij verschillende gelegenheden laten doorschemeren dat de VHP meer is dan een politieke partij.

Wij zullen ons niet alleen bezighouden met politieke vraagstukken, maar vraagstukken over de agrarische ontwikkelingen, over de gezondheid van de mensen, over het onderwijs en de economische- en mondiale ontwikkelingen van de wereld moeten wij volledig in de gaten houden. De VHP heeft tijdens de afgelopen verkiezingen niet dat politieke resultaat behaald in Nickerie, welke wij verwacht hadden, maar politiek bedrijven is een continu proces. Men had zoveel beloofd aan de Nickerianen. Laat mij maar slechts enkele voorbeelden opnoemen.

De Mega Combinatie zou de government-take voor de rijstboeren afschaffen, men zou goedkope diesel en kunstmest uit Venezuela halen, het rijstareaal zou uitgebreid worden naar 200.000 ha (terwijl in de afgelopen twee jaren nog geen 30.000 ha per seizoen is ingezaaid). De Pertjajah Luhur zou met een Landbouwschool beginnen op Wageningen. De kiezers van Nickerie hadden hoge verwachtingen en hebben toen een andere keus gemaakt, maar die verwachtingen zijn uitgebleven en de teleurstellingen zijn overal in Nickerie merkbaar.

De sterkte van het Nieuw Front in Nickerie, per ressort in 2010.

Nieuw Front

Matai

Ferreira

Manna

Khodabaks

Soerdjan

NF Tot.

Tot.Nick

Wageningen

16

247

4

4

131

402

1.431

Gr.Henar

18

55

227

3

83

380

1.550

O.Polders

21

109

205

13

339

687

3.335

Nw.Nick.

112

669

40

52

1.051

1.924

6.615

W.Polders

89

117

21

22

1.141

1.390

5.111

Totaal

256

1.197

497

94

2.745

4.789

18.042

NF in%

5.35%

24.99%

10.38%

1.96%

57.32%

100.0%

 

% v.h.totaal

1.42%

6.63%

2.75%

0.52%

15.21%

26.25%

 

Bron: “De dynamiek in de politiek” (juni 2011, Hardeo Ramadhin)

Cijfers geven een goed beeld van de verkiezingen. Het is goed dat de Nickerianen, maar vooral de VHP’ers de cijfers van de afgelopen verkiezingen goed doornemen en kijken waar zij minder goed gescoord hebben. Het Nieuw Front behaalde 26.25 % van de stemmen in 2010 in Nickerie. De NPS was goed voor 6.63% van de stemmen. De VHP behaalde dus 19.62 % van de stemmen. Er is genoeg werk voor de VHP’ers in Nickerie. De kernen verstevigen, de kernen bijscholen en met jong en fris bloed aanvullen.

De VHP is nu landelijk bezig en zal ook in de niet- traditionele districten haar politieke activiteiten ontplooien. De VHP zal ook heel actief zijn in Coronie, Para, en in het binnenland. De VHP is een partij voor alle Surinamers. Meneer Barack Obama heeft de verkiezingen gewonnen in een land waar 85 % van de bevolking uit blanken bestaat en slechts 12% uit zwarten.

Voorzitter Chandrikapersad Santokhi is in de voorlinie en wij vragen alle Surinamers, maar vooral de Nickerianen, niet passief te blijven en langs de kantlijn te staan, maar daadwerkelijk te participeren in de structuren van de VHP en deze jonge, dynamische en progressieve Surinamer volledig te ondersteunen waardoor de partij veel sterker uit de bus komt bij de verkiezingen van 2015. Velen zullen bij U langskomen en met pakketten zullen zij proberen uw ziel te kopen (zoals bij de laatste phagwaviering in Nickerie). Hardeo Ramadhin

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

15-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics