Nickerie.Net, woensdag 23 mei 2012


VHP is niet meer te stuiten in Nickerie

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei was de voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi met een grote delegatie in Nickerie en Coronie. De hoofdbestuursleden, de adviesraadsleden, de assembleeleden, de leden van regionale organen, de leden van het wetenschappelijke bureau, de kernen, de achterban en sympathisanten hebben goed geparticipeerd op de diverse bijeenkomsten welke in alle vijf ressorten gehouden is.

Zaterdagmorgen, 19 mei, bracht de voorzitter van de VHP, in het kader van “meet the people”, een bezoek onder de markt van Nickerie om persoonlijk met de massa te communiceren. Zondagmiddag (20 mei) zal de VHP een meeting hebben met de VHP-ers in het district Coronie. Zoals de kaarten nu liggen, zal de VHP in alle tien districten haar politieke activiteiten ontplooien. Afgelopen jaren (1987-2011) was de VHP slechts zichtbaar in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne en Nickerie. De andere vijf districten (Coronie, Para, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini) werden goed verwaarloosd en het nationaal karakter van de VHP kwam niet goed tot uiting. Politieke opponenten keren terug naar de partij

De voorzitter van de VHP heeft persoonlijke gesprekken gevoerd in Nickerie met politieke opponenten die om welke reden dan ook de VHP vaarwel gezegd hadden. Velen hebben nu ook ingezien en ervaren dagelijks dat zij niet die plaats gehad hebben die zij verwacht hadden van deze regering. Integendeel hebben zij gezien dat mensen die zich ingezet hadden om de rijstbouw tot grotere hoogten te brengen, ontheven zijn. De heren L.Soerdjan (directeur ADRON) en J.Ganpat (coördinator LVV-regio West) moeten plaats maken voor mensen van de NDP, terwijl de Nickerianen toch massaal op de NDP gestemd hadden. Het district Nickerie is bij uitstek een landbouwdistrict (een rijstdistrict). De afschaffing van de government-take, de goedkope kunstmest, welke de Mega Combinatie (NDP) plechtig beloofd had, is ook uitgebleven.

Herstellen van de oude glorie in Nickerie Met Santokhi als voorzitter van de VHP is een nieuwe periode in de VHP uitgebroken. Zijn voorgangers J.Lachmon, J.Adhin en R.Sardjoe hebben hun sporen verdiend en hebben de VHP “levend” gehouden. Aan de hand van de cijfers van de afgelopen verkiezingen blijkt dat de VHP heel sterk is achteruitgegaan in het rijstdistrict Nickerie. “De oude glorie moet hersteld worden”, zo is de roep bij de verschillende bijeenkomsten, welke de leiding van de VHP had met de achterban ,met de sympathisanten in de polders van Nickerie. De verschillende structuren, de coördinatoren en de werkgroepen hebben genoeg werk meegekregen van de leiding van de VHP. De sympathie voor de nieuwe voorzitter van de VHP, de heer Ch.Santokhi, is bijzonder groot. Zij hebben vertrouwen in hem en de verwachtingen zijn ook bijzonder hoog.

Grote concurrentie op het politieke veld De VHP heeft de afgelopen jaren aardig wat concurrentie gehad van andere politieke partijen. De periode van 1949 kan onmogelijk vergeleken worden met 2012. Er hebben in deze 63 jaren zowel op het nationale als op het internationale vlak grote veranderingen plaatsgevonden, maar etnische gebondenheid is in die 63 jaren nog gebleven. Elke koe van zondag weet wat ik hiermee bedoel. De A-Combinatie krijgt de grootste ‘support’ van de Marrons; de achterban van de Pertjajah Luhur komt uit de Jawagemeenschap; de KTPI moet ook hosselen bij de Javanen; de BVD moet haar stemmen zoeken bij de Hindostanen; de VHP moet haar stemmen halen uit de schuur van de Hindostaanse gemeenschap.

Deze doelgroep is het meest geïntegreerd in andere politieke partijen, waardoor het nog moeilijker wordt voor de VHP om haar oude glorie te herwinnen. Ruim 25.000 Hindostanen hebben landelijk op de NDP gestemd. De NDP noemt zich de grootste nationale partij, maar recentelijk moest ik lachen om hun nationaal karakter van deze partij. De voorzitter van NDP heeft het gekozen bestuur de opdracht gegeven om het bestuur aan te vullen met nog twee Hindostanen en nog twee Javanen. Mijn oude slogan luidt als volgt: “Een picolet vangt men slechts met een picolet, met een twa-twa vangt men geen picolet”.

De geschiedenis geeft ons achtergrondinformatie Vaker hoor ik jongeren en ook ouderen praten over de politiek. Vooral bij opbelprogramma’s hoor ik de mensen vaker historische feiten aanhalen, welke niet op waarheid berusten. Deze jongeren moeten ook bereid zijn zich te verdiepen in de geschiedenis van de politieke partijen.

De VHP in de regering ( in de periode 1949-1980)

De VHP in de regering ( in de periode 1949-1980)


 

Jaar

Totaal

Zetels(%)

Regeringsleider

jaren

Oppositie/coalitie

1949-1951

21

6  (28,57)

J.C. de Miranda

2

Oppositie

1951-1955

21

6 (28,57

J.A.F.Buiskool

4

Oppositie

1955-1958

21

6 (28,57)

J.H.E.Ferrier

3

Oppositie

1958-1963

21

4 (19,05)

S.D.Emanuels

5

Coalitie

1963-1967

36

8 (22,22)

J.A.Pengel

4

Coalitie

1967-1969

39

11 (28,21)

J.A.Pengel

2

Oppositie

1969-1973

39

17 (43,59)

J.Sedney

4

Coalitie

1973-1977

39

16 (41,03)

H.A.E.Arron

4

Oppositie

1977-1980

39

13 (33,33)

H.A.E.arron

3

Oppositie

Bron: “ De dynamiek in de politiek, Hardeo Ramadhin, juni 2011”

Bron: “ De dynamiek in de politiek, Hardeo Ramadhin, juni 2011”

De VHP heeft vanaf 1949 tot de staatsgreep van 25 februari 1980, dus in een periode van 31 jaren, slechts 13 jaren (41.94%) in het politieke machtscentrum gezeten, waar politieke beslissingen werden genomen om richting te geven aan de ontwikkeling van dit land. In de periode 1969 tot 1973 was de VHP heel sterk in het parlement vertegenwoordigd. De VHP heeft parlementariërs voortgebracht voor wie men nog steeds veel respect heeft.

Wij denken aan prof.mr.dr, F.Mitrasingh, mr.dr.drs Jnan Adhin, prof.dr.I.Oemrawsingh, Ramdien Sardjoe, dr.K.Nannan Panday, mr.J.Lachmon, mr.H.Nurmohamed. Over drie jaren (2015) moet de VHP met heel sterke kandidaten komen. Mensen die hun tijd gehad hebben, moeten uit respect voor de kiezers een stap terugdoen.

Hardeo Ramadhin

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

23-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics