Nickerie.Net, dinsdag 29 mei 2012


ICJ wil snelheid bij 8-decemberstrafproces

De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) vraagt de Surinaamse regering 'haar constitutionele en internationale verplichtingen serieus te nemen en de Amnestiewet slechts toe te passen in overeenstemming met deze verplichtingen'. Dat blijkt uit het het rapport van de organisatie dat 29 mei is verschenen.

In het de Nederlandse samenvatting van het Engelstalige rapport staat verder onder meer: "De ICJ heeft veel respect voor de Surinaamse rechtspraak en is nog steeds van oordeel dat er in Suriname ruimte is voor een eerlijk proces. Mede door de nu ontstane vertraging staat deze ruimte in dit proces wel onder druk."

"De ICJ vraagt de Surinaamse rechtspraak om zijn judiciŽle verantwoordelijkheden te nemen en snel een oordeel te geven over de vraag of de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet van Suriname en Surinameís internationale verplichtingen."

"De ICJ ziet het belang van vrije en onafhankelijke media en is zeer onder de indruk van professionele werkwijze van vele Surinaamse en internationale journalisten die dit proces volgen. De ICJ vraagt onafhankelijke media om over deze zaak te blijven rapporteren."

Het ICJ was als onafhankelijk waarnemer aanwezig bij het 8-decemberstrafproces van 8 tot 11 mei.


Nickerie.Net extra:

1.1 Samenvatting, Conclusies en Aanbevelingen

Dit is een verslag van een onafhankelijke waarneming missie, uitgevoerd door de Internationale Commissie van Juristen te Geneve, die heeft plaatsgevonden van 8 tot en met 12 mei 2012 in Suriname.

Het doel van de missie was om het strafproces voor de krijgsraad van Boxel tegen president Bouterse en 24 anderen en de omstandigheden waarin dit proces plaatsvond te observeren. De onafhankelijke waarnemer van de ICJ, een Britse advocaat en academicus, heeft de sociale en politieke context waarbinnen het proces plaatsvond geŽvalueerd volgens strikte evaluatiemethoden. Op basis van diverse interviews, in samenhang bezien met daarvan losstaande andere informatiebronnen, komt de waarnemer tot de conclusie dat het maatschappelijke klimaat in Suriname van invloed is op het proces. Er werden positieve aspecten van dit maatschappelijke klimaat waargenomen, maar er zijn ook redenen voor zorg.

De ICJ geeft in dit verslag een samenvatting van het vonnis van 11 mei 2012 en een analyse aan de hand van internationaal-rechtelijke waarborgen voor een eerlijk proces. De ICJ geeft ook een analyse van de te verwachten procedurele en mensenrechtelijke consequenties van het vonnis.

Tenslotte trekt de ICJ op basis van deze feitelijke en juridische analyse de volgende conclusies en brengt zij de volgende aanbevelingen uit:

De ICJ erkent dat de Surinaamse regering volledige medewerking heeft verleend aan de onafhankelijke waarnemingsmissie. De ICJ ziet dit als een zeer positief teken van transparantie en vertrouwen in de rechtsstaat. De ICJ vraagt de Surinaamse regering haar constitutionele en internationale verplichtingen serieus te nemen en de Amnestiewet slechts toe te passen in overeenstemming met deze verplichtingen. De ICJ heeft veel respect voor de Surinaamse Rechtspraak en is nog steeds van oordeel dat er in Suriname ruimte is voor een eerlijk proces. Mede door de nu ontstane vertraging staat deze ruimte in dit proces wel onder druk.

De ICJ vraagt de Surinaamse rechtspraak om zijn judiciŽle verantwoordelijkheden te nemen en snel een oordeel te geven over de vraag of de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet van Suriname en Surinameís internationale verplichtingen.

De ICJ ziet het belang van vrije en onafhankelijke media en is zeer onder de indruk van professionele werkwijze van vele Surinaamse en internationale journalisten die dit proces volgen. De ICJ vraagt onafhankelijke media om over deze zaak te blijven rapporteren.

Tenslotte is de ICJ content dat diplomatieke vertegenwoordigers van onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie (EU) en BraziliŽ belangstelling voor deze zaak tonen en in sommige gevallen de zittingen bijwonen als waarnemer. Gelet op de ďpolitieke dialoogĒ die op 30 mei 2012 zal plaatsvinden tussen de EU en Suriname en waar de Amnestiewet op de agenda staat, roept de ICJ alle deelnemers aan deze dialoog op om over de verenigbaarheid van de Amnestiewet met internationale verplichtingen te praten, en hiertoe in het bijzonder aandacht te besteden aan de jurisprudentie van het Mensenrechten Comitť van de Verenigde Naties en het Inter- Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten. Geneve, 29 mei 2012.

Volledig rapport (pdf)

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / RNW

29-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics