Nickerie.Net, zaterdag 02 juni 2012


VHP Nederland organiseert op zaterdag 2 juni Jongerenconferentie in Den Haag

Den Haag - Om de Surinaamse jongeren in Nederland wat dichterbij de Surinaamse maatschappelijke vraagstukken te brengen organiseert de Jongerenraad VHP Nederland een conferentie met als thema: Jongeren en hun toekomst perspectieven in Suriname: ontwikkelingsmotor voor diasporaland Suriname. Hierbij zal de migratie van jongeren in diaspora in historisch perspectief worden geplaatst. De hoofdgast voor deze dag is de VHP Voorzitter Chan Santokhi. Hij zal dit thema niet alleen wetenschappelijk benaderen, maar ook de praktische uitvoerbaarheid van het diasporabeleid en de kansen voor jongeren in Suriname. Tevens zal er worden ingegaan op economische en sociale aspecten van diaspora. De heer Chan Santokhi zal daarna in discussie treden met de bezoekers van de conferentie. Ook zijn er 2 gastsprekers: Drs.Dowlatram Ramlal en Sergio Belfor.

Jongerenraad VHP Nederland is opgericht door enkele Surinaamse studenten voor Surinaamse jongeren in diaspora die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Een van de doelstellingen van het Jongerenraad VHP Nederland is om jongeren met een Surinaamse achtergrond te verenigen om zo hun kennis en kunde toe te passen in Suriname. Vele jongeren vertrekken uit Suriname om een studie hier in Nederland voort te zetten. Na de studie begeven een hoop van deze jongeren zich succesvol op de Nederlandse arbeidsmarkt in verscheidene sectoren. VHP Nedderland is mening dat met deze kennis en ervaring onder de Surinaamse jongeren in Nederland, zij met z'n allen Suriname een stukje verder kunnen helpen in haar ontwikkeling.

Details over de VHP Nederland Jongeren Conferentie:

Thema: Jongeren en hun toekomst perspectieven in Suriname, ontwikkelingsmotor voor diasporaland Suriname

 

Datum: zaterdag 2 juni 2012

Tijd: 16.00 uur 19.00 uur

Locatie: Eekta

Adres: Boylestraat 20, Den Haag Postcode: 2563 EK

Programma 16.00 uur 19.00 uur:

16.00 uur: inloop en ontvangst met hapje en drank

16.30 uur: welkomstwoord drs. S. Mahesh (Voorzitter VHP-Nederland)

16.35 uur: welkomstwoord Kavish Partiman (Voorzitter Jongerenraad VHP-Nederland)

16.40 uur: toespraak gastspreker Drs. Dowlatram Ramlal

16:50 uur: toespraak gastspreker Sergio Belfor

17.00 uur: toespraak de heer Chan Santokhi ( Voorzitter VHP)

17:40 uur: pauze 17.55 uur: discussie met bezoekers

18:25 uur: proclamatie Jongerenraad VHP Nederland

18.30 uur: afsluiting

18.30 uur 19.00 uur: borrel

Een ieder is van harte welkom.

Entree is gratis, Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar jr.vhpnederland@gmail.com of contact opnemen met Kavish Partiman: 0642136617 / Arnold Dwarka: 0624949723

De organisatoren hopen u allen te mogen begroeten op deze conferentie!!!

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

31-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics