Nickerie.Net, donderdag 31 mei 2012


VHP Nickerie verontwaardigd over uitspraken Doekhie

Nickerie – “Enkele dagen na het bezoek is de voorzitter van de VHP, dhr. Chandrikapersad door de NDP parlementariër/woordvoerder en hoofdbestuurslid, de heer Rashied Doekhie, tijdens een persconferentie op een zeer denigrerende, immorele en normloze wijze beschuldigd, beledigd en vernederd.” Dit zegt de afdeling VHP Nickerie in een uitgegeven persbericht. Opmerkelijk was, volgens de VHP verklaring, de aanwezigheid van de districtscommissaris van Nickerie, de heer Joeloemsingh, op de NDP persconferentie die zwijgend alles toeliet.

De VHP afdeling Nickerie wenst de volgende zaken onder de aandacht van de gemeenschap te brengen:

1. de districtscommissaris dient zich bij het uitoefenen van zijn taken zich neutraal op te stellen. Hij moet toezien dat eerbare burgers, in zijn bijzijn, niet op een verfoeilijke manier besproken worden. Hij moet corrigerend optreden en dit publiekelijk verwerpen en afkeuren. De heer Joeloemsingh moet zich neutraal opstellen, maar dat is op de persconferentie helaas niet gebleken.

2. met veel misnoegen en afkeuring heeft de VHP afdeling Nickerie de aantijging gericht aan haar voorzitter Chandrikapersad Santokhi mogen aanhoren. De VHP-Nickerie roept de NDP op, om een zodanige wijze partijpolitiek te bedrijven welke als voorbeeld mag dienen voor de huidige en de toekomstige generatie.

3. de VHP afdeling Nickerie wenst verder ook met nadruk aan te geven dat het op deze wijze van politiek bedrijven de NDP niet zal lukken om de opmars van de VHP in het algemeen , maar in het bijzonder van de VHP- voorzitter klein te krijgen.

4. ook wenst de VHP afdeling de NDP op te roepen erop toe te zien dat er nu eindelijk wordt overgegaan tot het realiseren van de ontwikkelingen die zij hadden beloofd en de Nickeriaanse gemeenschap niet wederom op te zadelen met misleidingen en halve waarheden.

Tot slot roept de VHP- afdeling Nickerie de leden, de sympathisanten en anderen die dagelijks aansluiten op, om door te gaan met de positieve activiteiten welke de VHP verder zal laten groeien. Wij moeten ons niet laten afleiden door negativisten die geen ontwikkelingsvisie hebben en ons verder naar de verdoemenis willen brengen. De groei van de VHP is niet meer te stuiten en elke aanval zullen wij als politieke partij op een correcte en beschaafde manier pareren.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

31-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics