Nickerie.Net, woensdag 06 juni 2012


Diaspora wachten op groen licht enkeltje Paramaribo

door Eric Mahabier, 04/06/2012

DEN HAAG - Surinamers in Nederland (Surineds) wachten met grote belangstelling het moment af, waarop Suriname een diasporabeleid heeft uitgestippeld en ze een enkeltje Paramaribo kunnen kopen. De enkele reis is bedoeld om terug te gaan naar Suriname en daar hun krachten te geven voor de ontwikkeling van het land. Dit is één van de zaken die zaterdag naar voren is gebracht tijdens de diasporaconferentie die door de jongerenraad van VHP Nederland was georganiseerd.

Ook voormalig Caricom-jeugdambassadeur Sergio Belfor wacht het moment af, waarop hij zijn enkele reis Paramaribo kan kopen. Met twee voorbeelden gaf hij in zijn inleiding aan dat het Surinaamse Nederlanders menens is, om terug te gaan. Zijn moeder, Helianthe Redan, is teruggegaan en werkt nu heel prettig bij het St. Vincentius Ziekenhuis. Een zoon van een bekende Surinaamse ex-politicus is bezig in Suriname een moderne tandartsenpraktijk te openen en gaat dus ook terug.

Indira Djawalapersad behoorde tot de aanwezigen op de diasporaconferentie van de VHP Nederland Jongerenraad. Verder op de foto zittend van links naar rechts: Kavish Partiman, Chandrikapersad Santokhi, Dowlatram Ramlal en Sergio Belfor.-dWT foto/Eric Mahabier.

Diasporakapitaal

Oud CDA-Tweede Kamerlid Dowlatram Ramlal, die ook een inleiding hield, pleit tegenover dWT voor een bureau in Suriname dat de behoeften aan onder andere het menselijk kapitaal inventariseert en inspeelt op wat er aanwezig is onder Surinaamse Nederlanders. Ramlal vindt dat het meer dan ooit de tijd is om de diaspora daadwerkelijk te betrekken bij de ontwikkeling. Die willen zelf ook betrokken worden bij de opbouw van Suriname. Belangrijk is dat in beleid moet worden vervat hoe het diasporakapitaal te mobiliseren en in te zetten. Onder de aanwezigen waren ook Humphrey Bhagwanbali, Soerin Mahesh, Robby Makka, Indira Djawalapersad en Tanja Jadnanansingh.

Geen diasporabeleid

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, die als gastspreker optrad, hield de aanwezigen voor dat de huidige Surinaamse regering niet in staat is een diasporabeleid te ontwikkelen. Mede omdat alle randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn, ontbreken. Eén van die voorwaarden is dat ook de Nederlandse overheid betrokken moet worden bij de ontwikkeling van dat beleid. Maar tussen beide regeringen bestaat geen goede verhouding. Ook veiligheid en vertrouwen zijn randvoorwaarden. Door de Amnestiewet is het vertrouwen van velen weg komen te vallen en moet dus volgens Santokhi flink gewerkt worden om dat bij Surinaamse Nederlanders terug te krijgen. VHP zelf heeft een diasporanota ontwikkeld, die aan het parlement en president Desi Bouterse is aangeboden. Santokhi zegt nog geen reactie van beide te hebben ontvangen.

Santokhi triggerde de aanwezigen door de vraag te stellen waarom er voor Surinaamse Nederlanders speciale faciliteiten gecreëerd moeten worden in Suriname, terwijl Surinamers die ontberen. “Ook bij die vraag gaat u moeten stilstaan.” De VHP-voorzitter stelde zichzelf als voorbeeld en zei dat de diaspora zonder condities te stellen hun bijdrage moeten komen leveren aan de ontwikkeling van het land. Santokhi studeerde in 1982 af op de politieacademie in Apeldoorn. Hij twijfelde geen moment en keerde op 23-jarige leeftijd, meteen terug naar Suriname. Hij had toen geen enkel carrièreperspectief voor ogen. Uiteindelijk belandde hij bij het Korps Politie Suriname en schopte het op jonge leeftijd al tot politiecommandant van Wanica. Santokhi heeft zijn politieloopbaan beëindigd als politiecommissaris. In 2005 ging hij de politiek in en werd eerst minister van Justitie en Politie. In 2010 werd hij gekozen tot parlementariër en was hij ook presidentskandidaat voor het Nieuw Front.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

04-06-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics