Nickerie.Net, maandag 04 juni 2012


VHP gaat voor presidentschap

Eric Mahabier, 04/06/2012

DEN HAAG - De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) gaat bij de algemene verkiezingen van 2015 wederom voor het presidentschap. De partij is al geruime tijd bezig met een studie en analyse over wat de beste samenwerking voor de VHP is, voor en na de algemene verkiezingen van 2015. Hoewel het in het Nieuw Front (NF) ‘prettig samenwerken’ is, zegt VHP-leider Chandrikapersad Santokhi dat deze politieke samenwerking niet voor ‘altijd beklonken’ is.

Ingaand op vragen van dWT zegt Santokhi dat ruim een jaar voor de algemene verkiezingen alle Nieuw Front-partners een evaluatie zullen maken over het al dan niet voortzetten van de samenwerking. Hij wacht dat moment af. De VHP is alvast bezig na te gaan hoe ze voor de toekomst een dusdanige samenwerking aan kan gaan, dat de partij een behoorlijke groei tegemoet gaat en voldoende zetels binnenhaalt om het presidentschap op te eisen.

dWT foto/Eric Mahabier VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.-.

Presidentskandidaat

Santokhi, die voor privébezoek in Nederland is, merkt op dat er tot op dit moment geen reden is voor uittreden uit het NF. Een eventuele ontbinding, voortzetting of uitbreiding van het Nieuw Front komt pas bij die grote evaluatie met alle vier partners aan de orde. Hij bevestigt dat alleen de verkiezingen ingaan één van de opties voor de VHP is. “Je kan dan een aantal zetels halen, maar je zit niet in de coalitie.” De studie moet uitwijzen welke politieke samenwerking voor de VHP de beste is, maar Santokhi wil niet op de zaken vooruitlopen.

Het is geen automatisch gegeven dat ook in 2015 Santokhi de presidentskandidaat wordt. De partij moet zich hierover intern nog beraden en nagaan of vóór de verkiezingen al bekend gemaakt wordt wie haar presidentskandidaat is. “We moeten eerst ervoor zorgen dat we de verkiezingen winnen en voldoende zetels binnenhalen.” Santokhi zegt vooralsnog niet te kunnen ingaan op de vraag of het presidentschap voor de VHP eerder haalbaar is wanneer de partij uit het Nieuw Front treedt en alleen of met andere partijen de verkiezingen ingaat. Alle politieke samenwerkingen hebben voor hem voor- en nadelen.

Nieuwe kandidaten

Santokhi vindt dat het presidentschap een haalbare zaak voor de VHP is. De partij ging in 2010 al voor de post, maar het NF kreeg niet genoeg zetels en belandde in de oppositiebanken. Volgens de VHP- voorzitter heeft het uittreden van Pertjajah Luhur het Nieuw Front zowel zetels als stemmen gekost. Over een eventuele uitbreiding van het NF moet ook de evaluatie afgewacht worden. Maar intussen is de VHP hard bezig zich intern te versterken. Om het democratische gehalte in de partij te verhogen komen er spoedig verkiezingen voor kernbesturen. Die moeten een goede afspiegeling zijn van de samenleving en de sociaal maatschappelijke verhoudingen in het land. Dit is één van de maatregelen die moet resulteren in de ‘grote aantrekkingskracht’ van de VHP.

De partij is intussen ook actief in het binnenland en concentreert zich dus niet meer alleen op gebieden waarin ze traditioneel actief was. Een ander punt waaraan er gewerkt wordt om het presidentschap binnen te halen is dat alle ressortraads-, districtsraads- en assembleekandidaten aan bepaalde eisen moeten voldoen. Eén daarvan is het hebben van voldoende politiek draagvlak in hun respectieve kieskring. Huidige kandidaten die weinig draagvlak hebben zullen niet meer op de lijsten geplaatst worden.

Niet uit Wanica

Voorts moet de VHP een goede coalitie-samenwerking aangaan, ‘zowel voor als na de verkiezingen’. “Als je in de regering wil komen, moet dat ook op basis van een goede samenwerking met andere politieke partijen.” De VHP sluit in belang van de ontwikkeling van het land geen enkele politieke samenwerking uit. De VHP-voorman ziet enorme groeipotentie voor de partij.

Anders dan een jaar terug in de wandelgangen beweerd werd, ontkent Santokhi ooit plannen te hebben gehad naar Paramaribo te verhuizen om zich daar kandidaat te zullen stellen. “Ik blijf in Wanica.” Hij vindt dat Rabin Parmessar, die door de Nationale Democratische Partij (NDP) nu al naar voren is geschoven als lijsttrekker in Wanica, geen schijn van kans maakt in deze kieskring. Hoewel Santokhi er rekening mee houdt dat de NDP een stabiele aanhang heeft en landelijk makkelijk op tenminste dertien zetels uitkomt, zegt hij dat vanwege de grote ontevredenheid onder de samenleving er geen groei zal zijn in Wanica en andere delen.

Etnische politiek

De VHP gaat voor tenminste vier van de zeven zetels van Wanica en de NDP gaat moeten inleveren. Dat Parmessar in Wanica lijsttrekker wordt, geeft volgens Santokhi duidelijk aan dat juist de NDP bezig is met etnische politiekvoering. “Waarom plaatsen ze niet Misiekaba of Bouva als lijsttrekker in Wanica?”, vraagt hij zich af.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

04-06-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics