Nickerie.Net, dinsdag 05 juni 2012


Wageningenman Dey 2012

Nickerie - Doordat de rijstfabriek in Wageningen niet meer operationeel is, zijn er weinig tot geen economische activiteiten meer in het rijst district. Wageningen kampt mede hierdoor met grote werkloosheid en veelvuldig alcohol- en drugsgebruik. Er zijn weinig tot geen recreatie mogelijkheden, er is geen mediatheek en geen bibliotheek aanwezig. De drie symbolen (Rijsfabriek, Masanga en het Zwembad) zijn vervallen, overwoekerd en confronteren ons elke dag weer met de pijnlijke werkelijkheid. Stichting Wageningen SME en andere belangenorganisaties zijn van mening dat er genoeg menselijk kapitaal, intellectueel kapitaal, maar ook financieel kapitaal aanwezig is onder Wageningers en hun netwerken. Het organiseren, bundelen en structureren van deze potentiële krachten zou kunnen betekenen dat Wageningen weer op de kaart wordt gezet. Maar ook de weerbaarheid van de gemeenschap en het geloven in eigen kunnen kan hierdoor versterkt worden.

Wageningen

Het evenement

Er wordt een  2-daags evenement georganiseerd op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus in Wageningen. Dit zal er voor moeten zorgen dat achterblijvers en Wageningers in diaspora voor 2 dagen bij elkaar komen om met elkaar van gedachten te wisselen over het realiseren van concrete, maar duurzame projecten. Naast een gezellige reünie zal door sport en spel, workshops en lezingen, scholing en trainingen een document geproduceerd worden, waarin duidelijke direct uitvoerbare projecten geformuleerd worden voor korte en lange termijn.

Er zal bijvoorbeeld bekeken worden hoe en op welke manier Wageningen zijn bijdrage gaat leveren aan het realiseren van de voedselschuur gedachte en het vergroten van de Surinaamse veestapel. Ook zullen de noodzakelijke voorzieningen, die nodig zijn voor het opzetten van een landbouwschool in Wageningen, besproken worden. Behalve prominente sprekers, zullen ook oud-Wageningers een uiteenzetting geven.

Voorlopig programma:

 - Meet and greet party

- Sport en spel

-Lezingen en workshops

-Dansavond met bekende band en DJ

Vrijwilligers die de voorbereiding willen ondersteunen, kunnen zich aansluiten bij één van de volgende werkgroepen: 1. Sponsering 2. Accommodatie 3. Activiteiten

Aanmelding via 8745454 of berensteinagust@yahoo.co.uk  8676203 of r_cullimore@yahoo.com  8907905 of stgwageningensme@yahoo.com

Facebook: Stichting Wageningen Sme

De eerste werkgroep bijeenkomst is in de week van 11 juni!

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

05-06-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics