Nickerie.Net, donderdag 07 juni 2012


Donatie Engelse Literatuur boeken aan de bibliotheek WINgroep

Nickerie -  Afgelopen week heeft Optiek Ninon Nickerie 40 Engelse literatuurboeken aan de biblotheek van de WINgroep in Nw. Nickerie geschonken. Het gaat om nieuwe boeken die allemaal voorkomen op de lijst van het VWO, HAVO en de kweekschool.

Maanden geleden werd de WINgroep door Optiek Ninon benaderd met de vraag naar de grootste behoefte van onze bibliotheek. Wij speelden hierop meteen in daar de bibliotheek-medewerkers regelmatig werden benaderd met de vraag van studenten naar voornamelijk Engelse literatuur. Hieraan kon nauwelijks of soms helemaal niet worden voldaan. Aan de hand van de verplichte Engelse literatuurlijst van de middelbare scholen is er samen een keuze van boeken gemaakt en zijn uiteindelijk 40 nieuwe boeken met een waarde van wel meer dan SRD 3000 door Optiek Ninon besteld.

Afgelopen zaterdag zijn deze boeken persoonlijk bezorgd door mevr. Tine Jodiwongso, winkelchef, en het team van Optiek Ninon in Nickerie. mevr. Gaitrie Mohamed Jousuf, het hoofd van de bibliotheek, nam deze boeken met groot enthousiasme in ontvangst.

 Op 3 februari jl. was het 15 jaar geleden dat Optiek Ninon in nw. Nickerie haar deuren opende. Vanuit haar positie ondersteunt zij verschillende goede doelen die ontwikkeling van jongeren voorstaan. Met deze geste geeft zij een aanzet tot het bevorderen van lezen, hetgeen volgens de directeur, mevr. Danielle Elkerbout, leerprestaties stimuleert. Dank zij deze donatie van Optiek Ninon is de bibliotheek van de WINgroep nog beter in staat de studenten van het HAVO, VWO en de Kweekschool in Nickerie te helpen. Het bestuur van de WINgroep is namens de doelgroep, optiek Ninon zeer dankbaar voor de schenking.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / WiNgroep

07-06-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics