Nickerie.Net, dinsdag 12 juni 2012


Nickerie overlaadt Sitaldin met problemen

Minister Shirley Sitaldin (Onderwijs en Volksontwikkeling) is overladen met problemen waarmee Nickerie te kampen heeft. Er ontbreekt veel bij het Natin en de Kweekschool. Hierdoor is het niveau niet wat het wezen moet. Veel schoolleiders worden geconfronteerd met satanisme op school.

292cf3ea8c575f1ed3b8937f0c7320f8.jpgMinister Shirley Sitaldin

Sitaldin heeft een onderhoud gehad met schoolleiders, de inspectie en jeugdparlementariërs. Zij merkt op dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Het testen van kinderen is net als in Paramaribo en elders een groot probleem door gebrek aan specialisten. Van de 128 leerlingen die getest moeten worden in Nickerie, zijn 18 onder de loep genomen. Veertien van de kinderen moeten naar het speciaal onderwijs. Counseling en begeleiding en betere naschoolse opvang werden op het bord van de minister geplaatst.

Prioriteiten

De bewindsvrouw zegt dat de problemen zich hebben opgestapeld, waardoor die groot zijn geworden. Het niveau van de kweekschool moet volgens Sitaldin gelijk aangepakt worden, anders komen er leerkrachten voor de klas te staan, die niet voldoen. Ook aanpak van het satanisme staat hoog op de agenda. Kinderen en ouders worden schrik aangejaagd door de sterke verhalen die verteld worden op school. Leerlingen komen met sneetjes op hun lichaam naar school.

De jeugdparlementariër Regillio Dors vroeg de minister om extra aandacht te besteden aan de studiefinanciering en ook het verblijf voor de studenten van Nickerie die de Anton de Kom Universiteit van Suriname bezoeken. Sitaldin zegt dat in die enkele weken die zij aanzit als minister, zij nagenoeg dezelfde problemen krijgt te horen van andere schoolleiders. Zij geeft verder aan dat Onderwijs en Volksontwikkeling samen gaat moeten werken met andere ministeries om de problemen op te lossen. Nadat zij enkele scholen in Nieuw Nickerie heeft bezocht, deed zij bij de terugweg ook OS 3 te Wageningen aan. Zij moedigde de leerlingen van de zesde klassen aan hun best te doen en wenste hen veel succes straks met hun toets

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

12-06-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics