Nickerie.Net, dinsdag 12 juni 2012


Santokhi rekent af met automatisch benoemen van 'poppetjes' in kernbesturen van VHP

In 63 jaar, sinds het bestaan van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), wordt afgedaan met het benoemen van kernen en kernbesturen. Voorzitter Chan Santokhi heeft strenge voorwaarden gesteld waaraan kernen moeten voldoen. Deze en andere maatregelen moeten de partij een democratischer imago geven en resulteren in verkiezingswinst in 2015. Dat er hierover spanningen zijn ontstaan in de partij, ontkent Santokhi tegenover Starnieuws. “Het is een enkeling die ook nog anoniem blijft die voor ruis zorgt. We gaan deze week nog als bestuur na of er meerdere mensen zijn die ontevreden zijn”, zegt de VHP-voorzitter aan Starnieuws. De tijd dat mensen automatisch vooraf werden benoemd, is definitief voorbij. Bij de afgelopen verkiezingen is het duidelijk gebleken dat traditionele benoemingen niet automatisch leiden tot verkiezingswinst.

efec6abffd07ad1b90be38262c4eb095.jpgVHP-voorzitter Chan Santokhi

Nieuwe criteria

Santokhi zegt te begrijpen dat wanneer na 63 jaar kernen er plotseling anders uit moeten zien en een grotere verantwoordelijkheid van hen wordt gevraagd wat waarschijnlijk voor ongemak kan zorgen. De partijleider heeft na consultaties over een periode van vier maanden aan de ruim driehonderd kernen die de partij kent, nieuwe criteria vastgesteld. De kernen zijn volgens hem de hoekstenen van de VHP die moeten zorgen voor een constante aanwerving van nieuwe leden. Ze moeten democratisch worden gekozen en niet worden aangewezen. VHP-ers die in een kernbestuur willen zitten, moeten volgens de voorzitter een groot politiek, sociaal en economisch draagvlak hebben.

Kernen moeten samenvallen met een stembureau

Om mee te doen aan de komende kernverkiezingen zal een kern uit tenminste vijftig leden moeten bestaan. Dit dwingt de kernen ertoe hard te werken aan nieuwe leden. Santokhi vindt het niet kunnen dat kernen van de VHP bestaan uit zeven tot dertien personen. Een drastische criteria voor de kernen en nieuw voor de VHP is dat alle kernen een weerspiegeling moeten zijn van de gemeenschap. Santokhi wil dat in elke kern een evenredige vertegenwoordiging is van etnische groepen in het land. Ook naar religie, leeftijd, beroepsniveau en gender. Volgens de VHP voorzitter hoeft dat bij de landelijke verkiezingen van 2015 niet honderd procent bereikt te zijn maar moet de partij wel de aanzet daarvoor geven.

Commissies

Volgens de politicus zal het nieuwe proces goed worden begeleid door de leiding van het partij. Een andere werkwijze die nieuw is, is het werken in commissies bij activiteiten, bespreken van vraagstukken en het uitvoeren van het beleid van de partij. De voorzitter, die nu elf maanden aanzit, zegt dat eenieder betrokken moet worden en het liefst in kwesties waar ze verstand van hebben of deskundig in zijn. “Ik weet dat heel wat mensen nog moet wennen aan de nieuwe benadering van de VHP. Ook binnen het hoofdbestuur zijn we bezig waarbij eenieder zich houdt aan de verantwoordelijkheden en dat gaat door de hele partij het geval moeten zijn”, zegt Santokhi.

De VHP-topper wil de drempel voor toegang tot de partij drastisch verlagen. Een belangrijk storend aspect is daarbij de coördinatie binnen de districten. “Tot nu toe wordt dat gedaan door één tot twee personen. Dat moet veranderen naar een breder draagvlak zodat alle mensen op gelijke wijze toegang hebben tot de partij. We moeten gaan naar het model van een coördinatieteam”, stelt Santokhi.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

12-06-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics