Nickerie.Net, maandag 25 juni 2012


Ruim 248.000 Surinamers naar Nederland vertrokken

door Eric Mahabier, 25/06/2012

DEN HAAG - Vanaf 1972 tot en met 2011 zijn ruim 248.000 Surinamers naar Nederland vertrokken om zich te vestigen. In die 39 jaren zijn 57.000 Surinaamse Nederlanders teruggekeerd naar Suriname. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die dWT desgevraagd heeft gekregen. Uit de cijfers blijkt dat de grootste groep Surinamers in 1975 naar Nederland is vertrokken. Suriname werd toen onafhankelijk van Nederland en er vertrokken ineens 38.000 Surinamers naar Nederland. In de militaire periode (van 1980 tot 1987) zijn ruim 49.000 Surinamers zich in Nederland gaan vestigen. Vanaf 2005 vertrekken er jaarlijks gemiddeld 2.000 Suriname naar Nederland. Omgekeerd komen er jaarlijks gemiddeld 1.000 Surinaamse Nederlanders terug naar Suriname. Volgens cijfers van het centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) telt Suriname op dit moment534.000 inwoners. Het gaat om 498.000 Surinamers en 36.000 buitenlanders.

Graadmeter

Mega Combinatie/ PALU assembleelid Henk Ramnandanlal vindt dat de emigratie van Surinamers een graadmeter is voor de economische en politieke ontwikkeling van het land. Hij tekent op dat er jaarlijks ruim 150 miljoen Amerikaanse dollar overgemaakt wordt naar het thuisland. “Als we de cijfers analyseren van emigratie van Surinamers naar het buitenland vanaf 1972, dan is zeker één conclusie gerechtvaardigd, en dat is namelijk dat Surinamers wegtrekken uit Suriname als het economisch en of politiek slecht gaat in Suriname en de verwachting onder het volk leeft dat het nog slechter zal gaan”, reageert Ramnandanlal verder.

Het geldt zeker voor de emigratiegolf vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, het geldt zeker voor de golf vlak voor 1980 en de ietwat kleinere golf begin jaren ’90 ten tijde van de uitvoering van het Structureel Aanpassings Programma (SAP), vindt de politicus. In de cijfers van de immigratie naar Suriname is een omgekeerd beeld te zien. Namelijk dat de trek naar Suriname toeneemt indien de verwachting er is dat het in Suriname economisch en of politiek goed zal gaan. “De cijfers vlak na de coup van 1980 tonen aan dat men kennelijk hoop had dat het Suriname voor de wind zou gaan en dus een vestiging in Suriname gerechtvaardigd was”, vindt Ramnandanlal.

Diaspora

Het wegtrekken van Surinamers naar het buitenland heeft niet alleen negatieve gevolgen gehad. Suriname behoort tot een van de landen waarvan de diaspora erg veel geld overmaakt voor achtergebleven families. Volgens de recente cijfers zou dit rond de 150miljoen US dollar per jaar bedragen los van de bestedingen van toeristen van Surinaamse afkomst die jaarlijks naar Suriname komen. Ramnandanlal gelooft dat er veel potentie zit in Surinamers die momenteel in het buitenland wonen en werken.

Maar volgens hem zal Suriname eerst het huiswerk thuis goed moeten maken. Indien er van alles nog mis is met onze infrastructuur, met huisvesting, met ons onderwijs, met betaalbare volksgezondheid die niet toegankelijk is voor grote delen van het volk of we zijn niet in staat om goed betalende werkgelegenheid te creëren voor de Surinamers die hier goed opgeleid zijn en wonen, als we geen goede omstandigheden kunnen creëren voor Surinaamse ondernemers hier in Suriname, dan heeft het volgens hem geen nut om Surinamers in het buitenland massaal naar Suriname te halen, aldus Ramnandanlal.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT / Fos Network

25-06-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics