Nickerie.Net, zondag 01 juli 2012


Herdenking 1 juli Ketikoti in Nickerie

Nickerie - De Commissie Herdenking 1 juli 1863 Nickerie, onder leiding van Igion Koulen, is druk bezig voorbereidingen te treffen voor de herdenking van 149 jaar afschaffing slavernij in Suriname ook wel bekend als Ketikoti. In dat kader worden monumenten die met de dag te maken hebben, schoongemaakt en verfraaid. Koulen zegt het bedrijfsleven en ook personen die hebben ondersteund met materiaal zoals verf, cement en zand heel dankbaar te zijn. Daardoor is het volgens hem mogelijk de monumenten en hun omgeving er weer goed uit te laten zien. Ook de medewerkers van Openbare Werken West en de Technische Dienst van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is hij bijzonder dankbaar.

De Technische Dienst van Minov is belast met het vervangen van de omrastering van het monument op de hoek van de Westkanaal- en Maynardstraat. In het kader van de herdenking van 149 jaar Ketikoti heeft de commissie ook activiteiten gepland. In de lobby van hotel Residence-Inn wordt deze week een expositie geopend die zal duren tot 2 juli.

Op 1 juli begint de dag met een kerkdienst in de Vredeskerk van de Evangelische Broeder Gemeente. Na de dienst zullen de mensen zich verzamelen voor de traditionele optocht die zal gaan langs de verschillende monumenten. De start is bij het Roblesplein. Koulen merkt op dat het traditie is dat de optocht op Ketikoti-dag langs alle monumenten gaat. Hij benadrukt dat niet alleen de monumenten die te maken hebben met 1 juli aangedaan worden voor het plaatsen van een bloemstuk, ook die van de javaanse en hindostaanse broeders en zusters.

Bij de diverse monumenten zullen er ook toespraken gehouden worden door bekende Nickerianen, onder wie districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh, assembleeleden, de ondervoorzitter van de Districtsraad Roy Sedoc, de voorzitter van de Commissie Herdenking Javaanse Immigratie alsook de voorzitter van de Commissie Hindostaanse Immigratie respectievelijk Hendrik Wongsodrono en Kaulesar Matai.

Na de optocht wordt er verder gefeest in Eve’s place aan de Doergasawstraat waar er ook een braderie gehouden zal worden met optredens van culturele groepen. In de middaguren zijn er sportactiviteiten zoals een snelloop, fietsenrace en worstel-, karate-, en boksdemonstraties.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

01-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics