Nickerie.Net, woensdag 11 juli 2012


Badrisein Sital: ĎIk voel me in mijn kruis getastí

Nickerie - ĎIk voel me in mijn kruis getastí, zegt coŲrdinator Badrisein Sital van het Rijstorgaan aan Dagblad Suriname. Hij doelt op uitspraken gedaan door politici over de uitbetaling van een bedrag per hectare aan de rijstboeren. ĎDoor allerlei idiote uitspraken is mijn naam te grabbel gegooidí, meent Sital. Hij benadrukt dat rijstboeren geen baat bij hebben wanneer politici politiek willen bedrijven met deze zaak.

Sital geeft puntsgewijs aan welke wegen het Rijstorgaan heeft bewandeld om ervoor te zorgen dat de incentives uitbetaald worden. Eerst werd de nota, waarin de efficiŽntie en de noodzaak van de incentives staan aangegeven, op 1 maart 2012 aan de president aangeboden. Hiervan is meteen een cc verzonden naar het ministerie van LVV. Op 18 april heeft een gesprek met de LVV-minister plaatsgehad over de uitkering van de incentives. Op 4 mei heeft het Rijstorgaan per e-mail een schrijven gestuurd naar dit ministerie als herinnering en om aan te geven dat de uitkering van de incentives noodzakelijk is. Op 8 juni heeft het Rijstorgaan een telefonisch onderhoud gehad met de minister van FinanciŽn over de uitkering.

In de tweede week van juni is er informatie ingewonnen op het ministerie van LVV. Toen bleek dat er geen raadsvoorstel was opgemaakt en verzonden naar de raad van ministers. Het Rijstorgaan heeft vervolgens contact opgenomen met het ministerie van FinanciŽn. Daar bleek dat LVV geen financiŽle aanvragen had doorgestuurd. Het Rijstorgaan heeft op 4 juli wederom contact opgenomen met het ministerie van FinanciŽn; LVV had nog steeds geen financiŽle aanvraag doorgestuurd. Vervolgens heeft het Rijstorgaan de vicepresident op 6 juli gevraagd voor interventie.

Sital wil met de incentives geraken tot een kostendrukkend en productieverhogend effect. Volgens planning zouden de rijstboeren uiterlijk 15 juni over de gelden beschikken. Er was namelijk voorspeld dat de prijs van padie op de wereldmarkt zou dalen. Hierdoor zouden de Surinaamse rijstboeren in een nog moeilijker vaarwater terechtkomen. ĎDe incentives waren niet bedoeld als een cadeau, een weggeefding.í De rijstcoŲrdinator vindt het dan ook misplaatst als personen die nooit een halmpje rijst hebben geplant, Ďde deskundige komen spelení.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS / FOS Network

11-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics